Juuru Vald
 
PrindiSisukaart  
 

UUDISED JA TEATED

Vallahange "Vedaja leidmine koolibussiliinidele”
18. juuli 2011
Juuru Vallavalitsuse 5. juuli 2011. a korraldusega nr 235 otsustati välja kuulutada avatud hankemenetlusega vallahange veoteenuse osutaja leidmiseks Juuru valla koolibussiliinidele...

Jagame EL toiduabi
14. juuli 2011
Juuru Vallavalitsus jagab Euroopa Liidu abina saabunud toiduaineid (nisujahu, kaerahelbed, spagetid) perekondadele, kes tunnevad, et vajavad abi. Toiduabi saavad Juuru valla elanikud...

Tasuta võlanõustamisteenus
05. juuli 2011
Raplamaal töötab võlanõustajana jurist Ülli Adamson, kes tänu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusele saab abivajajatele pakkuda võlanõustamisteenust tasuta. Nõustamisele pöörduv inimene ei tohi olla töötuna arvel Eesti Töötukassas, töötud saavad nõutada teenust Eesti Töötukassa vahendusel...

Tori hobusega Raplamaal
28. juuni 2011
Laupäeval, 16. juulil Inglistel:
- Tori hobusega Raplamaal
- Lau küla 770
- Ingliste küla 555

Metsa raieõiguse võõrandamine
28. juuni 2011
Juuru Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks. Lageraiet teostatakse Juuru alevikus asuval Kodu (kat tunnus 24005:002:0149) ja Kodu tänava (kat tunnus 24005:002:0147) maaüksusel kokku 1,46 ha ulatuses...

Juuru Vallavolikogu 30.06.2011 istung
22. juuni 2011
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. juunil 2011. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Lõkke tegemise tuleohutusnõuded
21. juuni 2011
Avalikul üritusel lõkke tegemine tuleb eelnevalt päästekeskusega kooskõlastada. Selleks tuleb täita taotlus, mille blanketi leiab aadressilt www.lepk.ee (vasakus veeres taotluste all). Taotlus saata e-posti aadressile laane[ät]rescue.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või tuua Lääne-Eesti Päästekeskusesse aadressil Pikk 20A Pärnu...

Konkurss Järlepa lasteaia direktori ametikohale
20. juuni 2011
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Järlepa Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2011...

Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti
10. juuni 2011
Aastail 2012–2014 mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad seoses 5- ja 10-aastase kehtivusega dokumentide üheaegse aegumise tõttu...

Maakaitsepäev
10. juuni 2011
Kaitseliidu Rapla Malev kutsub Maakaitsepäevale Kehtnas 23. juunil 2011...

Elektroonika- ja ohtlike jäätmete kogumisring
07. juuni 2011
Laupäeval, 11. juunil 2011. a on Juuru valla elanikel võimalus tasuta ära anda majapidamises kogunenud elektroonika- ja ohtlikud jäätmed: televiisorid, raadiod, külmkapid, pliidid, arvutid, vanad värvid, õlid, autoakud, patareid, päevavalguslambid, kraadiklaasid, ravimid jne...

Statistikaamet hakkab rahvaloenduseks töötajaid otsima
06. juuni 2011
Alates 2. juunist saavad 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse tööst huvitatud inimesed end Statistikaameti veebilehel registreerida, et nendega saaks töökonkursi väljakuulutamisel ühendust võtta. Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel...

Tasuta kodu- ja päevahoooldusteenus tööealise hooldaja abistamiseks
27. mai 2011
Alates maist 2011 pakutakse Raplamaal (ka Raplamaaga piirnevates lähivaldades) 6 kuu mahus tasuta hooldusabi mistahes erivajadusega inimesele ja tema tööealisele hooldajale, kelle hoolduskoormus takistab tööd leida või tööl käimist jätkata...

Rapla maakonna XX suvemängud
27. mai 2011
Rapla maakonna XX suvemängud toimuvad 11. juunil Raplas Ühisgümnaasiumi staadionil...

Hollandi kunstnike näitus Raplas
25. mai 2011
10.-30. juunini toimub Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses Hollandi kunstnike näitus SOSS. Näitusel leidub nii maale kui installatsioone ning muid mõistatuslikke objekte...

Juuru Vallavolikogu 26.05.2011 istung
24. mai 2011
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. mail 2011. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Mälestusi ja kogemusi seoses põllumajandusreformiga
23. mai 2011
1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi alus esimestele õiguslikul alusel loodud taludele. 1991. a maareformiseadusega tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ja võimaldati maad erastada piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel. Järgmisel, 1992. aastal võeti vastu põllumajandusreformi seadus, millega pandi alus endiste kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele, nende vara ja maa baasil uute talude ja põllumajandusettevõtete loomisele. Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis toimus seoses põllumajandusreformiga igas Eestimaa paigas.

Vastuvõtukatsed Mainori Rapla õppekeskuse tasuta kohtadele
23. mai 2011
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Rapla õppekeskuses on alanud vastuvõtt tasuta kohtade komplekteerimiseks. Oleksime väga tänulikud, kui saaksite info oma kodulehele üles panna...

Isikut tõendavad dokumendid aeguvad
23. mai 2011
Aastail 2012 – 2014 lõppevad korraga kehtivusajad Eesti kodaniku isikut tõendavatel dokumentidel (dokument), mis on väljastatud alates 2002. aastast kümneaastase ja alates 2007. aastast viieaastase kehtivusega. Sel perioodil mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes klientide
arv, pikenevad ootejärjekorrad ning võrreldes praegusega ka dokumendi kättesaamise ooteaeg. Eeltoodust tulenevalt palume elanike mõistvat suhtumist...

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud
20. mai 2011
Juuru Vallavalitsus annab teada, et 16. mail 2011. a algas hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Juuru vallas...

Maikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
17. mai 2011
Uued raamatud Juuru raamatukogus...

Oxford Parki kirjandusvõistlus
16. mai 2011
Raplamaale Juurusse rajatav uuslinnak Oxford Park kuulutab koos kirjanik Igor Kotjuhiga välja kirjandusvõistluse "Oxford Parki loovkirjanik 2011". Jutuvõistluse üheks läbivaks ideeks on jätkusuutlikkus...

ESF taotlusvooru avanemine
16. mai 2011
Sotsiaalministeerium ja INNOVE annavad teada, et 16. maist 27. juunini 2011 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ taotlusvoor...

Natura 2000 metsaala piiride tähistamine muutub lihtsamaks
10. mai 2011
Alates 2. maist saab SA Erametsakeskuse kaudu taotleda Natura 2000 erametsamaa toetust. Nüüdseks on muutunud lihtsamaks toetuse taotlemiseks vajalik erametsamaa piiride märkimise kord...

Ajutised muudatused postiteenuse osutamisel
10. mai 2011
Juuru postkontor on ajutiselt suletud 16.05-29.05.2011...

Harri Jõgisalu romaani "Lummus" esitlus Märjamaal
10. mai 2011
12. mail kell 17.00 toimub Märjamaa rahvamajas Ly galeriis Harri Jõgisalu romaani "Lummus" esitlus...

Konkurss vallasekretäri ametikohale
30. aprill 2011
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks...

Registreerimine Kloogaranna Noortelaagrisse
30. aprill 2011
Algas registreerimine Kloogaranna Noortelaagrisse ajavahemikul 01.08–08.08.2011 “Vinta-vänta” laagrivahetusse...

Tuleohtliku aja alguseks on määratud 22.04.2011
30. aprill 2011
Päästeameti peadirektori 21.04.2011 käskkirjaga nr 86 on tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil määratud 22. aprill 2011. a...

Üleskutse küladele
30. aprill 2011
Juuru VIII kihelkonnapäevad toimuvad 8.–10. juulil traditsioonilise kavaga: reedeõhtune kontsert Juuru kirikus, külapäev laupäeval ja kirikupäev pühapäeval...

Juuru Vallavolikogu 28.04.2011 istung
21. aprill 2011
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2011. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Doonoripäevad Raplamaal
21. aprill 2011
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Raplamaal järgmised doonoripäevad:...

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal
15. aprill 2011
Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele...

Konkurss „Märka Leaderit“
15. aprill 2011
Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader meetmest toetust saanud parimaid projekte ja neid teostanud ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi...

Noore looduskaitsja märgiga tunnustamine
14. aprill 2011
Keskkonnaministeerium ootab kandidaatide nimetamist autasustamiseks noore looduskaitsja märgiga...

Aprillikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
08. aprill 2011
Uued raamatud Juuru raamatukogus...

Projekt "Üksinda kodus"
06. aprill 2011
MTÜ Ohutõrje Ühing koostöös Lääne Prefektuuriga kutsub noori vanuses 14–16 koos oma vanematega osalema projektis „Üksinda kodus”...

Tasuta külastuspäev ja doonoripäev tervishoiumuuseumis
04. aprill 2011
Juba teist aastat on kõik huvilised oodatud 7. aprillil, ülemaailmsel tervisepäeval, Eesti Tervishoiu Muuseumisse. Muuseumikülastus on tasuta ja näitus Panoptikon soodushinnaga...

Algas registreerimine Raplamaa meistrivõistlusele grillimises
04. aprill 2011
Juba teist aastat korraldab Eesti Grilliliit kõikides Eesti maakondades koostöös kohalike omavalitsustega maakondlikud toiduvalmistamise suurvõistlused. Viieteistkümnes maakonnas toimuval sarivõistlusel Eesti Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest võistleb hooaja jooksul kuni 300 võistkonda ja rohkem kui 3000 grillihuvilist inimest...

Heategevuslik taaskasutuskeskus "Saagu valgus" Raplas
04. aprill 2011
Heategevuslik fond MTÜ „Saagu Valgus“ on avanud Raplas heategevusliku taaskasutuskeskuse „Saagu Valgus“. Abistame vaesuses elavaid peresid, meie eriline tähelepanu kuulub niisugustes peredes kasvavatele lastele...

Teeme Ära talgupäev
28. märts 2011
Maikuu esimesel laupäeval, 7. mail 2011 toimub taas kõikjal üle Eesti ühine Teeme Ära talgupäev. Tehakse tööd, räägitakse talgulugusid, süüakse talgusuppi – just nii, nagu iga kogukond ise otsustab...

Raplamaa sotsiaal- ja tervisevaldkonna inimeste tunnustamine
23. märts 2011
Esmakordselt kuulutavad Rapla maavanem ja Rapla maakonna tervisenõukogu välja konkursi Rapla maakonna sotsiaal- ja tervisevaldkonna auhindade väljaandmiseks...

Käitumisjuhised elanikele üleujutusteks valmistumiseks
22. märts 2011
2010/2011 lumerohke talve tõttu on kevadel võimalik suurvee ja sellest tulenev uputuse oht. Siseveekogud võivad üle kallaste tõusta, madalamad kohad maastikul võivad lumesulaveega täituda. Tiheasustusaladel võib tekkida olukordi, kus kanalisatsioon ei võta korraga tekkinud lumesulavett vastu ning teed ja tänavad ujutatakse kohati üle. Samuti on igal kevadel esinenud ummistunud teetruupide tõttu probleeme üleujutatud teedega...

Juuru Vallavolikogu 24.03.2011 istung
21. märts 2011
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. märtsil 2011. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Maamaksu peab tasuma maa omanik
21. märts 2011
Maamaksuseadusest tulenevalt tasub maamaksu maa omanik. Kui maa on veel erastamata, siis maa kasutaja...

Märtsikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
21. märts 2011
Uued raamatud Juuru raamatukogus...

Raplamaa koduomanike infoõhtu
11. märts 2011
Teisipäeval, 15. märtsil algusega kell 18:00 korraldab Eesti Omanike Keskliit Rapla maavalitsuse suures saalis (Tallinna mnt 14) infoõhtu Raplamaa koduomanikele...

Enampakkumine
10. märts 2011
Juuru Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras...

Kadunud koer
07. märts 2011
3. märtsi hommikul läks Kohilast kaduma isane saksa lambakoer...

Tasuta tekstitöötluse ja tabelarvutuse kursused Kehtna MTK-s
03. märts 2011
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsub osalema ESF poolt finantseeritavatel kursustel arvutikasutusvaldkonnas...

Konkurss sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale
02. märts 2011
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks määratud ajaks (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)...

Rahvamaja teated
02. märts 2011
Juuru rahvamajas: 5-rütmi tants, jooga, seltskonnatantsu kursused, pärliring...

Inna-Maia Paikeni lilleakvarellide näitus
02. märts 2011
Juuru rahvamaja kaminasaalis on avatud Inna-Maia Paikeni lilleakvarellide näitus...

EMSLi kolmas kevadkool
02. märts 2011
Seekord kiikame kevadkoolis kohalike omavalitsuste köögipoolele ja teemaks on kaasava eelarve idee, mis lubab kodanikel ise otsustada, millele kulutada väiksem või suurem osa oma linna või valla eelarvest...

Dokumentide kehtivusajad hakkavad lõppema
22. veebruar 2011
Alates 2011. aasta teisest poolest hakkavad aeguma kõik isikut tõendavad dokumendid, mis on välja antud 5- ja 10- aastase kehtivusega. Sellest tulenevalt on oodata dokumentide taotlejate arvu kasvu, mis omakorda võib kaasa tuua pikemad ooteajad teenindustes...

Juuru Vallavolikogu 17.02.2011 istung
16. veebruar 2011
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2011. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Raplamaa liikumissari 2011
03. veebruar 2011
Raplamaa liikumissarja eesmärgiks on motiveerida inimesi tegelema harrastus- ja tervisespordiga aastaringselt ja osalema erinevatel Raplamaa spordiklubide poolt korraldatavatel üritustel...

Päästekeskus kutsub ohutusalasele koolitusele
02. veebruar 2011
9. veebruarist alustab Lääne-Eesti Päästekeskus oma piirkonna komandodes elanikele mõeldud ohutusalaste koolitustega. Projekti eesmärgiks on elanikkonna ohutusalase teadlikkuse tõstmine, praktiliste oskuste õpetamine ja koduse tuleohutuse parendamine...

Valla esindamine maakonna talimängudel
01. veebruar 2011
Juuru valla esindamine Rapla maakonna XIX talimängudel 12. veebruaril 2011 Kärus...

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseum kutsuvad mälestusi koguma
01. veebruar 2011
Mälestusi kogutakse Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide tegevuse kohta aastatel 1927-1940...

Võõrkeele õppimine lasteaias
01. veebruar 2011
Koolitus lasteaedade ja algklasside õpetajatele, juhatajatele, hoolekogude liikmetele ja lihtsalt huvitatud inimestele reedel, 4. veebruaril kell 18.00 Mahtra seltsimajas...

Juuru Vallavolikogu 27.01.2011 istung
26. jaanuar 2011
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2011. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Konkurss gümnaasiumi direktori ametikohale
25. jaanuar 2011
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi (Tallinna mnt 18, Juuru alevik, Juuru vald, 79401 Rapla maakond) DIREKTORI ametikoha täitmiseks alates 1. märtsist 2011...

Muutub Pangabussi peatusaeg
24. jaanuar 2011
Alates 2011. a veebruarist muudetakse Pangabussi peatumise algusaeg Juurus 30 min võrra varasemaks...

Siseministeerium kutsub tellima e-valijakaarti
20. jaanuar 2011
Riigikogu valimiste eel saadab riik igale kodanikule info selle kohta kus, kuidas ja millal on võimalik hääletada. Tavapäraselt saadetakse see info paberil posti teel, kuid riigiportaalis on võimalik tellida valijakaarti ka elektroonselt e-kirjana...

Hanke korraldamine
18. jaanuar 2011
Lihtsustatud hange Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse põhiprojekti ekspertiisi ning ehituseaegse omanikujärelvalve teostaja leidmiseks...

Järlepa keskuse detailplaneeringu kehtestamine
17. jaanuar 2011
Juuru Vallavolikogu kehtestas 25.11.2010 otsusega nr 79 Järlepa külas asuva Järlepa keskuse detailplaneeringu osaliselt, jättes välja Järlepa mõisa kinnistu katastriüksuse 24004:001:0083. Üldplaneeringut muutev detailplaneering algatati Juuru Vallavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 141 olulise keskkonnamõju hindamist algatamata...

Uudiskirjandus Juuru raamatukogus
14. jaanuar 2011
Jaanuarikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Rapla maakonna karikavõistlused sulgpallis
13. jaanuar 2011
15. jaanuaril 2011 Rapla Sadolin Spordihoones...

Maidla silla sulgemine
30. detsember 2010
Seoses Aranküla-Juuru tee (nr T20123) km 3,05 asuva Maidla silla ümberehitusega planeerib ehitaja sulgeda silla ajavahemikul 24.01.2011-30.05.2011...

Rapla maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine
29. detsember 2010
Teisipäeval, 11. jaanuaril 2011 kell 15.00 toimub Rapla Maavalitsuses (Tallinna mnt 14, Rapla), ruumis 204 Rapla maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu...

Euro tulek ja pangateenused aastavahetusel
28. detsember 2010
Kuna sularahaautomaatide täitmist eurodega alustatakse 30. detsembri õhtust, siis ei ole aasta viimasel kahel päeval tagatud sularaha kättesaadavus kõikidest automaatidest...

Juuru Vallavolikogu 17.12.2010 istung
15. detsember 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub reedel, 17. detsembril 2010. a algusega kell 16.00 Mahtra seltsimajas...

Konkurss hoolekandetöötaja ametikohale
09. detsember 2010
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hoolekandetöötaja vaba ametikoha täitmiseks...

Turvaliselt eurole vastu
08. detsember 2010
Politsei juhib tähelepanu asjaolule, et rahavahetusega ei tohi kiirustada. Piltlikult öeldes, ei ole vaja suurte koguste sularahaga kohvritega läbi linna jalutada ja paanikas panga ukse taga järjekordi tekitada. Mõelge oma käigud hoolega läbi. Kroone on võimalik teenustasuta eurodeks vahetada kuni 2011. aasta juunikuu lõpuni. Suuremad pangakontorid teevad seda 2011. aasta lõpuni ja Eesti Pank vahetab igavesti...

Sõiduautode lumerajasõidu võistlused
08. detsember 2010
Lume- ja jäärajal toimuvate õppesõitude sari Raplamaal 2010-2011. Etapid toimuvad Kaiu, Juuru ja Kehtna vallas...

Killuke Eesti kultuuri läbi tantsu
03. detsember 2010
19. detsembril kell 17.00-20.00 toimub Sadolin Spordihoones esmakordselt suurejooneline tantsuetendus „Eesti kultusfilmid läbi aegade“...

Juuru rahvamaja kursused
01. detsember 2010
Rahvamajas ootavad uusi huvilisi algajate ja kesktaseme inglise keele kursus, joogatreeningud ning seltskonnatantsu kursus...

SA Raplamaa Info-ja Nõustamiskeskus kutsub Teeviidal noori Karjäärikohvikusse
01. detsember 2010
Ka tänavusele Teeviidale (2.-4. detsember) tulevad noored küsimustega: mis minust saab, milline kool valida, millist eriala õppida, mille põhjal langetada valikuid jms. Messimöllus võib segadus veelgi suureneda. Iga kool ja organisatsioon reklaamib ennast parimast küljest ning kutsub liituma. Tihtipeale tekitab selline aktiivsus ka võõristust, hirmu ning kohmetusest küsimata jäänud küsimused ei saagi vastust. Segiaetud peaga on kasulik hetkeks aeg maha võtta Karjäärikohvikus...

Raamatumüük Rapla Keskraamatukogus
30. november 2010
Kirjastused Ilo ja TEA kutsuvad suurele raamatumüügile 10. detsembril kell 14.00-17.30 Rapla Keskraamatukogus...

XI noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigu Raplamaa kolonni kujunduse ideekonkurss
30. november 2010
Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo komisjon kuulutab välja 2011. a XI noorte laulu- ja tantsupeo maa ja ilm rongkäigu Raplamaa kolonni kujunduse ideekonkursi...

Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine
30. november 2010
2. detsembril kell 11 tähistatakse Rapla Kultuurikeskuses pidulikult rahvusvahelist puuetega inimeste päeva...

Näitus „Moodne maal“ Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses
22. november 2010
Reedel, 26. novembril kell 18.00 avatakse Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses maalinäitus „Moodne maal“. Näitus toob vaataja ette põneva spektri kaasaegsest maalikunstist, pakkudes subjektiivset valikut isikupärastest maalijatest...

Juuru Vallavolikogu 25.11.2010 istung
19. november 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Mia jõulumaa ootab külastajaid
18. november 2010
16.-18. detsembrini Viikingite külas Harjumaal toimuv heategevuslik Mia jõulumaa on vähekindlustatud peredele, lastekodulastele ja puudega inimestele tasuta...

Uudiskirjandus Juuru raamatukogus
18. november 2010
Novembrikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Perekonna rikastamise koolitus
04. november 2010
Koolitus algab 2011. aasta jaanuaris kursusega „Esimesed sammud“, jätkub 2011. aasta sügisel kursusega „Armastus abikaasade vahel“. 2012. aasta alguses algab kursus „Esimesed tähed“, mis on mõeldud eelkooliealiste laste vanematele...

Kandidaatide esitamine Juuru valla preemiate määramiseks
04. november 2010
Kandidaate Juuru valla elutöö preemiale, sotsiaaltöö preemiale, haridustöö preemiale, kultuuripreemiale ja spordipreemiale oodatakse vallavalitsuses 1. detsembriks...

Päästeamet korraldab projektikonkursi
04. november 2010
Päästeamet kutsub kodanikeühendusi osalema projektikonkursil, millega antakse raha õnnetuste ennetamiseks...

Kodanikeühenduste Kärajad Raplamaal 2010
04. november 2010
Aktiivsed Raplamaa kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste esindajad ning kõik tegusad inimesed on oodatud Kodanikeühenduste Kärajatele...

Eakate vesivõimlemine
04. november 2010
Alates 8. novembrist eakate vesivõimlemine Valtu ujulas...

LEADER programmi 2011. a taotluste vastuvõtt
04. november 2010
Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi 2011. a taotluste vastuvõtu ajad...

Juuru Vallavolikogu 28.10.2010 istung
22. oktoober 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. oktoobril 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Kohtumisõhtu "Kati ja Peter Murdmaa jõudsid Raplamaale"
19. oktoober 2010
Rapla Keskraamatukogus toimub 28. oktoobril kohtumisõhtu “Kati ja Peter Murdmaa jõudsid Raplamaale”...

Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
19. oktoober 2010
Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub Eestis käibelolev raha – 1992. aasta juunist kasutuselevõetud krooni asemele tuleb euro ehk Euroopa ühisraha. Kuna raharingluse toimimisel on pankadel kanda tähtis roll, siis on kindlasti hea teada, mida tähendab eurole üleminek pangaklientidele...

Joogatreeningud uues asukohas
14. oktoober 2010
Joogatreeningud toimuvad neljapäeviti 18.30 Juuru lasteaia saalis (sissepääs metsapoolsest uksest)...

Teavituskampaania „Veendu, et su pereliige on sinuga”
11. oktoober 2010
Eesti Loomakaitse Seltsi korraldatud kampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles oma lemmikloomi (ehk pereliikmeid) suvilatest endaga kaasa võtma, mitte aga neid suvilapiirkondadesse hulkuma jätma ega ka autodest välja viskama...

Teabepäev korterelamute esindajatele
11. oktoober 2010
15. oktoobril kor­raldab sihtasutus KredEx Raplas korterelamute esindajate­le teabepäeva, et tutvustada investeerimisskeemi «Korter­elamute rekonstrueerimise toetus» tingimusi. Lisaks kõ­neldakse teabepäeval veel korterelamute renoveerimise lae­nust, Kliima- ja Energiaagentuuri toetusmeetmetest...

Märka tegijat!
04. oktoober 2010
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eestvõttel on ÕKVA programmi raames välja töötatud üldharidusasutuste kahetasandiline tunnustussüsteem "Eestimaa õpib ja tänab"...

Kandlehuvilised lapsed on oodatud folklooripäevadele
04. oktoober 2010
Juuru valla kandlehuvilised lapsed on oodatud Hagudi folklooripäevadele 25.–27. oktoobrini Hagudi Põhikoolis...

Raplas hooldusravi aasta lõpuni tasuta
04. oktoober 2010
Rapla haigla pakub kõigile vajajatele käesoleva aasta lõpuni hooldusravi ega nõua omaosaluse tasumist...

Seli sild on suletud 30.09-02.10.2010
28. september 2010
Seli-Angerja mnt 1,4 km asuv Seli sild on suletud 30.09.2010 kuni
02.10.2010. Ümbersõit Prillimäe või Pirgu kaudu...

Konkurss SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse juhataja ametikohale
27. september 2010
SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus (RINK) kuulutab välja konkursi juhataja ametikoha täitmiseks. Töö kirjeldus: asutuse igapäevase töö korraldamine, Euroopa sotsiaalfondi programmide juhtimine (karjääri- ja õppenõustamine), projektide kirjutamine ja nende juhtimine...

Juuru rahvamaja huviringid
27. september 2010
Juuru rahvamajas ootavad huvilisi pärliring, inglise kõnekeele kursus, joogavõimlemine, seltskonnatantsu kursus, segakoor, näitering ja kandlering...

Näitus “Ümbermaailmareisist Adam Johann von Krusensterni juhtimisel” Mahtra Talurahvamuuseumis
22. september 2010
Meremehe ja teadlase admiral Adam Johann von Krusensterni sünnist möödub tänavu 240 aastat...

Juuru Vallavolikogu 23.09.2010 istung
20. september 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. septembril 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Kunstikursused Raplas
15. september 2010
Alates oktoobrist võimalus nii suurtel, kui väiksetel kunstihuvilistel külastada kursusi Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses, mis asub Tallinna mnt 3b Raplas, (Rapla bussijaama vastas Espaki ehituspoe peal III korrusel)...

Arvutikursus algajatele Kohilas
14. september 2010
15tunnine kursus on mõeldud inimestele, kes kasutavad vähesel määral MS Wordi oma igapäevatöös, kuid soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada või on tööandja kohustanud neid seda tegema. Kursusel saavad abi ning uusi teadmisi ka need, kes peavad alustama MS Office 2007 kasutamist varasema versiooni asemel...

Eakate festival
13. september 2010
1. ja 2. oktoobril 2010 tähistatakse Eestis esmakordselt rahvusvahelist eakate päeva suurejoonelise ja väärika sündmusega - eakatele mõeldud festivaliga "Aastad täis sära ja väärikust". Väljasõit Juurust Salme Kultuurikeskusesse 2. oktoobril kell 08.30...

Koolitus ”Tugiisik raske või sügava puudega lapsele”
13. september 2010
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus on koostanud koolituskava "Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele"...

Põllumajandusloendusel on osalenud juba 1500 majapidamist
09. september 2010
Põllumajandusloenduse esimene nädal on kulgenud edukalt — e-loendusel on täidetud ankeet 1500 majapidamise kohta, ligi 1000 ankeedi täitmine on praegu pooleli, teatab Statistikaamet...

Seli sild on suletud 10.09-14.09.2010
08. september 2010
Seli-Angerja mnt 1,4 km asuv Seli sild on suletud 10.09.2010 kuni
14.09.2010. Ümbersõit Prillimäe või Pirgu kaudu...

Tasuta koolitused TÜ Türi kolledžis
07. september 2010
ESF meetmest 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” toetatud TÜ Türi kolledži projekti nr 1.3.0102.10-0269 eesmärk on aidata kaasa kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamisele ja tööelu kvaliteedi parandamisele Kesk-Eestis...

MTÜ arengukava koostamise koolitus
07. september 2010
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab Raplamaa kodanikeühenduste juhtidele MTÜ arengukava koostamise alase koolituse ja konsultatsiooni...

M-Dance Tantsukool Raplas kutsub tasuta proovinädalale
07. september 2010
M-Dance Tantsukool korraldab teile kõigile, kes on unistanud tantsimisest, kuid pole võimalust või julgust tantsida, kes on näinud lahedaid tantsuvideoid ja kodus nende järgi kaasa tantsinud, kellele meeldib vabal ajal tantsida, kes on varem tantsimisega tegelenud või, kes soovib tuua oma väikesed lapsed tantsima TASUTA PROOVINÄDALA! Proovinädal toimub Rapla Sadolini Spordihoones 15. septembrist 19. septembrini...

Alu Rahvaõpistu sügis-talvised koolitused
07. september 2010
Alu Rahvaõpistus (koolitusluba nr 5956HTM) on alanud registreerumine järgmistele kursustele...

1. septembril algab põllumajandusloendus
01. september 2010
1. septembrist 15. novembrini toimub Eestis põllumajandusloendus, mille käigus kogutakse põllumajandusliku tootmise kohta andmeid ligi 30 000 majapidamiselt, teatab Statistikaamet. Esmakordselt saab põllumajandusloendusel osaleda ka interneti teel...

Ühistegevuse toetamine Juuru valla eelarvest
01. september 2010
Väljaspool vallavalitsuse haldusala tegutsevatel asutustel ja organisatsioonidel, s.h mittetulundusühingutel, sihtasutustel, külaseltsidel, seltsingutel ning üksikisikutel on õige aeg hakata koostama taotlusi 2011. aasta tegevustele toetuse saamiseks...

Juuru rahvamaja kursused ootavad uusi huvilisi
01. september 2010
Inglise kõnekeele kursus, seltskonnatantsu kursus ja joogavõimlemine ootavad Juuru rahvamajas uusi huvilisi...

Kehtestati Juuru mõisa detailplaneering
27. august 2010
Juuru Vallavalitsus kehtestas 16.08.2010 korraldusega nr 236 Juuru mõisa detailplaneeringu...

Sugupuu koostamise õppepäev Kosel
23. august 2010
Laupäeval 28. augustil kell 15-18 toimub Kose kihelkonnapäevade raames kirikumõisas (pastoraadis) õppepäev sugupuu koostamisest...

Algaja arvutikasutaja kursus Kehtnas
23. august 2010
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis toimub Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritav kursus arvutiteaduste valdkonnas, kuhu on veel mõned vabad kohad. Kursus on osalejatele tasuta...

Seli silla sulgemine 26.08.2010
23. august 2010
Seli-Angerja mnt 1,4 km asuv Seli sild on suletud 26.08.2010 kell
09.00-18.00. Ümbersõit Prillimäe või Pirgu kaudu...

Avalik konkurss korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks
03. august 2010
Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜ kutsub Teid osalema avalikul konkursil, mille eesmärk on ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete veoks Juuru, Kohila ja Rapla vallas...

Harjumaa Muuseumi näitus „Üllatavad avastused“
22. juuli 2010
Mahtra Talurahvamuuseumis saab 10. septembrini vaadata fotonäitust 2007. aasta suvel Harjumaal toimunud arheoloogilistest kaevamistest...

Muutub Pangabussi Juuru peatuse kellaaeg
22. juuli 2010
Alates augustikuust muutub Pangabussi Juuru peatuse alguse ja lõpu aeg...

Juuru Vallavolikogu 29.07.2010 erakorraline istung
22. juuli 2010
Juuru Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 29. juulil 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Juuru mõisa detailplaneeringu avalik väljapanek
22. juuli 2010
Juuru Vallavalitsus korraldab 29.07-12.08.2010 Juuru mõisa detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas ja Juuru raamatukogus...

Kodutütarde ja noorte kotkaste maleva suvelaager
14. juuli 2010
21.-24. juulini toimub Eidaperes Kassivõllimäel kodutütarde ja noorte kotkaste maleva suvelaager...

Kodutütarde ja noorte kotkaste maakondlik vilistlaste kokkutulek
14. juuli 2010
24. ja 25. juulil toimub Eidaperes Kassivõllimäel kodutütarde ja noorte kotkaste maakondlik vilistlaste kokkutulek...

Vastuvõtukatsed Mainori Kõrgkooli
30. juuni 2010
Dokumentide vastuvõtt Mainori Kõrgkooli Rapla õppekeskuses...

Unustatud mõisad 2010
30. juuni 2010
Kolmkümmend kaheksa mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele sel aastal kuuel päeval avatud. Miinimumprogrammina toimub igal täistunnil mõisates giidiga jalutuskäik, avatud on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse koolide tugevuste ja mõisate eripära rõhutamiseks kontserte, töötubasid ja muud huvitavat...

Seli silla sulgemine liikluseks
29. juuni 2010
Seli sild on täna, 29. juunil kell 10.00-14.00 liikluseks suletud...

Vallavolikogu 01.07.2010 istung
25. juuni 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 1. juulil 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Juunikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
13. juuni 2010
Juunikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Kehtestati Lageda kinnistu detailplaneering
10. juuni 2010
Juuru Vallavolikogu kehtestas 27. mai 2010. a otsusega nr 67 Härgla külas Lageda kinnistu detailplaneeringu...

Järlepa keskuse detailplaneeringu avalik väljapanek
10. juuni 2010
Juuru Vallavalitsus korraldab 21.06-20.07.2010 Järlepa keskuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas (Veski 1, Juuru alevik) ja Järlepa raamatukogus (Keskuse 9-8, Järlepa küla)...

Konkurss Juuru lasteaia juhataja ametikohale
08. juuni 2010
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Juuru Lasteaia „Sinilill“
juhataja vaba ametikoha täitmiseks...

Eesti valdade suvemängud
08. juuni 2010
26. ja 27. juunil toimuvad Türil Eesti valdade suvemängud...

Ida-Harjumaa sugupuude näitus
01. juuni 2010
Pühapäeval, 20. juunil kell 12.30 avatakse Kose kirikumõisas (pastoraadis) Ida-Harjumaa sugupuude näitus. Näitusele on välja pandud Juuru, Kose, Harju-Jaani, Jüri, Kuusalu ja Jõelähtme kihelkondadest pärit ning nende kihelkondadega seotud sugupuud ja suguvõsauurimused...

Sportlik puhkus noortelaagris
01. juuni 2010
Juuru vallale on eraldatud 9 soodustuusikut Urumarja Noortelaagriss...

Seikluspäev Tallinnas
01. juuni 2010
Tule esmaspäeval, 7. juunil Tallinnasse seikluspäevale!

Raplamaa XXV memme-taadi suvepidu „Oi aegu...”
01. juuni 2010
6. juunil kell 15.00 toimub Kaiu staadionil Raplamaa XXV memme-taadi suvepidu...

Doonoritelgid alustavad 1. juunil Raplast
01. juuni 2010
1. juunil alustavad Raplast selle suve doonoritelgid. Raplas, Keilas, Rakveres, Tallinnas, Paides ja Haapsalus seatakse tänavu suvel juunis ja augustis juba neljandat aastat järjest üles Kaitseväe telgid...

Alates 1. juulist muutub pangabussi külastusaeg
31. mai 2010
Seoses pangabussi uute peatuskohtade lisandumisega järgmisel
poolaaastal muutub alates 1. juulist Juuru peatuskoha külastusaeg...

BIGBANK Kuldliiga 3. etapp Kohilas
31. mai 2010
Reedel, 25. juunil kell 17.00 toimub Kohila staadionil kergejõustiku BIGBANK Kuldliiga 3. etapp...

Vallavolikogu 27.05.2010 istung
24. mai 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. mail 2010. a algusega kell 14.00 E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi internaadihoones...

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud
21. mai 2010
Rapla Maavalitsus annab teada, et 25. maist 2010 algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Kehtna, Kohila, Märjamaa, Raikküla, Rapla, Juuru ja Vigala vallas...

Seli silla sulgemine
14. mai 2010
Seli sild on 17. mail 2010 kell 10.00-16.00 liikluseks suletud...

Juuru postkontor 17.05-31.05 suletud
14. mai 2010
Juuru postkontor on 17.–31. maini 2010 suletud, kuna klienditeenindaja viibib puhkusel...

Maikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
12. mai 2010
Maikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Elektroonika- ja ohtlike jäätmete kogumisring
07. mai 2010
Laupäeval, 22. mail 2010 on Juuru valla elanikel võimalus tasuta ära anda majapidamises kogunenud elektroonika- ja ohtlikud jäätmed: televiisorid, raadiod, külmkapid, pliidid, arvutid, vanad värvid, õlid, autoakud, patareid, päevavalguslambid, kraadiklaasid, ravimid jmt...

Naiskodukaitse fotokonkurss 2010
05. mai 2010
Naiskodukaitse korraldab sel kevadel fotokonkursi "Eesti naise uskumatud tegemised", millest võivad osa võtta kõik fotohuvilised. Fotokonkursi eesmärk on märgata ja hinnata Eesti naist, sest Eesti naine, olgu ta teadlane või taluperenaine, teeb uskumatuid tegusid...

Teeliste kirikud
04. mai 2010
“Teeliste kirikud” on Eesti Kirikute Nõukogu poolt ellu kutsutud ja koordineeritud projekt, mis toimib Eestimaal aastast 2001. Eesmärgiks on hoida suveperioodil kirikud avatuna ja võimaldada turistidele ning teekäijatele sissepääs meie pühakodadesse...

Seminar "Kuidas saavutada unistuste töökoht?"
04. mai 2010
Mainori Kõrgkooli Rapla õppekeskus ja Juhtimise Instituut korraldavad seminari “Kuidas saavutada unistuste töökoht?”...

Raplamaa laulu- ja tantsupidu
04. mai 2010
29. mail peetakse Rapla laululaval, Tammemäel sellesuvine Raplamaa laulu- ja tantsupidu. Peo pealkiri on „Veere, veere päevakene”, mis on inspireeritud arhailisest Eesti regilaulust...

KredEx alustas taas lasterikaste perede toetamist
04. mai 2010
KredEx alustas 28.04.2010 lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 4350 krooni kuus...

Seli silla remont
04. mai 2010
OÜ DECIDER alustab Põhja Regionaalse Maanteeameti tellimisel Rapla ja Juuru valla piiril asuva Seli silla rekonstrueerimist 5. mail 2010...

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vilistlaste kokkutulek
30. aprill 2010
Lõikuskuu kahekümnendal päeval on Raplamaale Toosikannule lahkesti oodatud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste endised liikmed...

Ohtlike jäätmete kogumisring
30. aprill 2010
Laupäeval, 22. mail 2010 on Juuru valla elanikel võimalus tasuta ära anda majapidamises kogunenud elektroonika- ja ohtlikud jäätmed: televiisorid, raadiod, külmkapid, pliidid, arvutid, vanad värvid, õlid, autoakud, patareid, päevavalguslambid, kraadiklaasid, ravimid jmt...

Natura 2000 toetus erametsamaale
30. aprill 2010
Taotlused toetuse saamiseks tuleb igal aastal uuesti esitada ja esitamise tähtaeg on 2. – 21 mai. Taotluse võib esitada ka 22. maist 15. juunini, kuid sellisel juhul vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta...

Järlepasse tuleb vabaõhulava
30. aprill 2010
Annetusi saab teha Järlepa Kodukultuuri Seltsi kontole nr 10802007405003. Vabaõhulava projekt on kõigile tutvumiseks välja pandud Järlepa kaupluses.

Infopäev "Külaselts - märka abivajajat!" Raplas
26. aprill 2010
Liikumine Kodukant koostöös Raplamaa Külade Liiduga korraldab 27. aprillil 2010. a algusega kell 10.00 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis (Tallinna mnt 14, Rapla) infopäeva KÜLASELTS – MÄRKA ABIVAJAJAT!...

Mittetulundusühenduste juhtide arenguprogramm
26. aprill 2010
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ootab Raplamaal tegutsevate MTÜde juhte kandideerima mittetulundusühenduste juhtide arenguprogrammi...

Lapsed suvel laagrisse vutti mängima!
23. aprill 2010
Eesti Jalgpalli Liit korraldab vahva vutilaagri tüdrukutele ja poistele, kel vanust 7-11 eluaastat. Laager toimub 9.-13. augustil Kohila staadionil...

PRIA investeeringutoetuste taotluste vastuvõtu uus kord
22. aprill 2010
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) teavitab oma kliente, et maaelu arengukava (MAK) investeeringumeetmetest toetuste taotlemisel rakendub kord, mis võimaldab korrektsete taotluste menetlemist ja toetuste määramist kiirendada...

Raamatute müügid Raplas
22. aprill 2010
23. aprillil Raamatubuss Katarina Jee Karmani parklas ja 28. aprillil kirjastuse Varrak raamatute soodusmüük Rapla Keskraamatukogus...

Eelinfo Ida-Harjumaa sugupuude näituse korraldamisest
20. aprill 2010
Eesti Genealoogia Selts (EGeS) korraldab koostöös EELK Kose kogudusega Kose kirikumõisas (pastoraadis) Ida-Harjumaa sugupuude ja suguvõsauurimuste näituse...

Aprillikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
20. aprill 2010
Aprillikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Vallavolikogu 22.04.2010 istung
20. aprill 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. aprillil 2010. a algusega kell 15.30 Juuru vallamajas...

Juuru valla üldplaneering
09. aprill 2010
Juuru Vallavolikogu kehtestas 25. märtsi 2010. a määrusega nr 10 Juuru valla üldplaneeringu...

Rahvuslike käsitöönukkude näitus muuseumis
09. aprill 2010
Kodila kauaaegne näitejuht ja käsitöömeister Juta Blande avas 6. aprillil Mahtra muuseumis rahvuslike käsitöönukkude näituse...

Teade joogahuvilistele
09. aprill 2010
Alates 12. aprillist toimub võimlemine taas esmaspäeviti kell 18.15–19.30 Juuru Gümnaasiumi aulas...

Gümnaasium ootab 1. klassi astujaid ja nende vanemaid 29. aprillil kooli
09. aprill 2010
E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium ootab 2010. aastal 1. klassi astuvaid lapsi koos lapsevanematega kooli neljapäeval, 29. aprillil...

Doonoripäevad Raplamaal
08. aprill 2010
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Raplamaal järgmised doonoripäevad: 12. aprillil Järvakandis ja 20. aprillil Raplas...

Raplamaa (m)elu mess
08. aprill 2010
8. mail algusega kell 10.00 toimub Rapla kesklinnas Raplamaa (m)elu mess...

Juuru arendusprojekti hetkeseis
08. aprill 2010
Juuru arendusprojekt on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik elukeskkonna arendusprojekt Juuru vallas. Projekt koosneb mitmest alamprojektist, mis kõik arenevad paralleelselt ja on üksteisega tihedalt seotud...

Isiksuse arendamise koolitus Raplas
08. aprill 2010
20. ja 28. aprillil ning 5. ja 12. mail toimub Raplas isiksuse arendamise koolitus "Kõndides eneseleidmise rajal". Koolitaja Andrus Kahn...

Leitud koer
06. aprill 2010
6. aprilli 2010. a hommikul tuli Juuru lasteaia juurde noor musta-pruunikirju koer...

Pirgu silla ümberehitustööd
05. aprill 2010
Pirgu silla ehitusaegsete liiklusmärkide paigaldamist alustatakse 5. aprillil 2010. 7. aprillil alustatakse freesimistöödega sillal ja pealesõitudel ning 19. aprillil 2010 suletakse sild liikluseks...

Märtsikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
22. märts 2010
Märtsikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Tasuta arvutialane kursus Kehtna MTK-s
22. märts 2010
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsub Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritavale tasuta arvutialasele kursusele...

Õpimess “Rapla Rada 2010”
22. märts 2010
Rapla Kultuurikeskuses toimub 15-ndal aprillil 2010 kella 13.00-18.00 õpimess “Rapla Rada 2010”, mis on Raplamaa õpilastele suunatud edasiõppimisvõimalusi tutvustav mess...

Juuru Vallavolikogu 25.03.2010 istung
19. märts 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Anti üle valla preemiad
09. märts 2010
Eesti Vabariigi aastapäeval anti üle Juuru valla preemiad...

Jäätmeveo graafik
09. märts 2010
Korraldatud olmejäätmeveo graafik...

Küladevaheline bussiring
09. märts 2010
Kuni 8. aprillini sõidab igal neljapäeval küladevaheline bussiring marsruudil...

Doonoripäevad Raplamaal
05. märts 2010
Juba ühestainsast vereloovutusest muutub maailm paremaks ja abi saavad mitmed inimesed. Seda abi võivad ühel päeval vajada meie lähedased, sõbrad ja tuttavad, või ka meie ise...

Teeme Ära otsib vabatahtlikke maakondadesse
03. märts 2010
Kodanikualgatuse Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena toimub üle-eestiline talgupäev. Talgupäeva edukaks läbiviimiseks kutsutakse veel inimesi korraldusmeeskonda vabatahtlikeks...

Külade ennistamisest
26. veebruar 2010
Juuru Vallavolikogule ja -valitsusele on tulnud kolm avaldust ajalooliste külade ennistamiseks...

Vallavolikogu 25.02.2010 istung
22. veebruar 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Muudatused Juuru Vallavolikogu koosseisus
19. veebruar 2010
Muudatused Juuru Vallavolikogu koosseisus...

Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlemine
12. veebruar 2010
Juuru Vallavalitsus paneb alates 15. veebruarist kuni 26. veebruarini 2010. a avalikuks tutvumiseks välja vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate nimekirja...

Tasuta arvutialased kursused Kehtnas
10. veebruar 2010
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsub Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) poolt finantseeritavatele tasuta arvutialastele kursustele...

Veebruarikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus
04. veebruar 2010
Veebruarikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Haridusprogrammid Mahtra Talurahvamuuseumis
02. veebruar 2010
Mahtra Talurahvamuuseum kutsub algklasside õpilasi koos õpetajatega Eeru taresse vastlapäeva pidama. Sõidame kuuseoksal, tutvume vastlapäevakommetega ja sööme vastlapäeva toitu. 15. ja 16. veebruaril...

Lageda kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
02. veebruar 2010
Juuru Vallavalitsus korraldab 08.02-08.03.2010 Härgla külas asuva Lageda kinnistu (24001:001:0576) detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas (Veski 1, Juuru alevik) ja Härgla raamatukogus (Tammelaane maja, Härgla küla)...

Õppenõustamine Raplamaal
02. veebruar 2010
Eestis on käivitunud Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud programm „Õppenõustamissüsteemi arendamine“. Programm kestab 2011. aasta lõpuni, mille käigus luuakse maakondadesse õppenõustamiskeskused. Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning partneriks Raplamaal on Raplamaa Omavalituste Liidu ja Rapla Maavalitsuse poolt soovituse saanud SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus (RINK)...

Muuseum kogub lugusid ja mälestusi
02. veebruar 2010
Mahtra Talurahvamuuseum kogub sel aastal lugusid ja mälestusi kahel teemal...

Kursused rahvamajas
02. veebruar 2010
Alates 20. jaanuarist alustas tegevust seltskonnatantsukursus, kuhu kiiretel reageerijatel on veel võimalus liituda ning joogasse on oodatud ka uued huvilised...

X Nukitsa konkurss
21. jaanuar 2010
Taas on kätte jõudnud aeg möödunud kahe aasta parima eesti lastekirjaniku ja lasteraamatuillustraatori väljaselgitamiseks. Seekord on vaatluse all 2008. ja 2009. a. ilmunud raamatud. Hääletama on oodatud kõik kuni 16-aastased lapsed ja noored, kuid väljaspool põhikonkurssi saavad oma arvamust avaldada ka täiskasvanud lugejad...

Doonoripäev Raplas
21. jaanuar 2010
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Raplas järgmise doonoripäeva teisipäeval, 9. veebruaril kell 10.00–15.00 Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17, Rapla)...

Vallavolikogu 21.01.2010 istung
19. jaanuar 2010
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 2010. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Valla üldplaneeringu avalikustamise tulemused
18. jaanuar 2010
Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 21 lg-le 3 teavitab Juuru Vallavalitsus üldplaneeringu avaliku väljapaneku (30.11–28.12.2009) ja avalike arutelude (12.01.2010 Härglas, Järlepas ja Juurus) tulemustest...

Vallavalitsus müüb Pärna 5-2 korteriomandi Järlepa külas
15. jaanuar 2010
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Järlepa külas Pärna 5-2 korteriomandi (2-toaline korter). Alghind 50 000 krooni...

Digitaaltelevisioonile üleminekust
12. jaanuar 2010
1. juulil 2010. a lõpeb televisiooniprogrammide analoogedastus Eesti eetris...

Raplamaa Aasta Tegu 2009
12. jaanuar 2010
Konkursi "Raplamaa Aasta Tegu" eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Raplamaal tegutsevaid inimesi, vabatahtlikke, eraannetajaid, sihtasutusi, mittetulundusühinguid, seltse ja teisi organisatsioone, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal...

Tasuta kursused töötavatele inimestele
11. jaanuar 2010
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsub taas osalema Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” raames toimuvatele tasuta kursustele...

Koduste laste jõulukingid vallamajas
05. jaanuar 2010
Kodused lapsed, kes jõulupeole ei jõudnud, palun tulge oma kinkidele järele Juuru Vallamajja 4. jaanuarist kuni 31. jaanuarini....

Kehtestati Juuru kultuuri- ja spordipargi detailplaneering
04. jaanuar 2010
Juuru Vallavolikogu kehtestas 17.12.2009 otsusega nr 25 Juuru alevikus jätkuvalt riigi omandis oleval maal asuva kultuuri- ja spordipargi detailplaneeringu...

Täiendav ravimihüvitis
04. jaanuar 2010
Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse, kui inimene ise on tasunud soodusravimite eest rohkem kui 6000 krooni aastas...

Digiretsept
04. jaanuar 2010
Digiretsept on elektrooniline ravimiretsept, mille arst patsiendile arvutis välja kirjutab. Digiretsepti ei prindita välja, vaid saadetakse arsti arvutist interneti teel otse retseptikeskusesse...

Konkurss „Maamehe ramm ja vägi”
04. jaanuar 2010
Kõikide tublide maameeste tegemiste ja saavutuste tunnustamiseks ning säilitamiseks kuulutas Eesti Põllumajandusmuuseum välja konkursi „Maamehe ramm
ja vägi“...

Kursused Alu Rahvaõpistus
04. jaanuar 2010
Alu Rahvaõpistus (Keskkooli 1a, Rapla) toimuvad 2010. aasta I poolaastal järgmised kursused:...

Talvine teehooldus hajaasustuses
04. jaanuar 2010
Praegu teostatakse talvist teehooldust ja lumetõrjet ainult vallateedel ja -tänavatel ning teedel, mis on teeomaniku ja vallavalitsuse vahelise tee avaliku kasutuse lepingu alusel antud Juuru valla hooldada...

Kursused ja treeningud Juuru rahvamajas
04. jaanuar 2010
Seltskonnatantsu ja inglise kõnekeele kursused ning joogatreeningud...

90 aastat relvarahu algusest
02. jaanuar 2010
3. jaanuaril kell 10.30 möödub 90 aastat hetkest, mil Eesti – N. Vene rindel vaikisid relvad. Eesti oli Vabadussõja ohvrite hinnaga kindlustanud endale püsimajäämise...

Vallavalitsus müüb Staadioni 14-4 korteriomandi
30. detsember 2009
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Juuru alevikus Staadioni 14-4 korteriomandi (3-toaline korter). Alghind 100 000 krooni...

Talvine teehooldus Juuru vallas
21. detsember 2009
Vallal on 2008. aasta 1. aprillist kehtiv 3-aastane teehooldusleping Speedline Baltic OÜ-ga...

Pangabussil uus sõiduplaan
21. detsember 2009
Swedbank'i pangabuss peatub alates 1. jaanuarist 2010. a Juuru rahvamaja juures üks kord kuus kolmapäeviti...

Konkurss Juuru lasteaia juhataja ametikohale
21. detsember 2009
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Juuru Lasteaia „Sinilill“ (aadress: Muuseumi 3, Juuru alevik, 79401 Raplamaa) juhataja vaba ametikoha täitmiseks...

Täiendav ravimihüvitis
17. detsember 2009
Täiendav ravimihüvitis aitab kompenseerida ravimitele tehtavaid kulutusi...

Vallavolikogu 17.12.2009 istung
17. detsember 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Päästeteenistuse soovitused pühadeks
17. detsember 2009
Pühade ajal kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld...

Juuru valla arengukomisjoni laiendatud koosolek
16. detsember 2009
Juuru valla arengukomisjoni laiendatud koosolek toimub 16. detsembril kell 19.45 Juuru Rahvamajas...

Uut Juuru raamatukogus
15. detsember 2009
Detsembrikuu uudiskirjandus Juuru raamatukogus...

Vallavalitsuses uued vastuvõtuajad
08. detsember 2009
Juuru Vallavalitsuse ametnikel ja raamatupidamisel alates 01.12.2009 uued vastuvõtuajad...

Kursused rahvamajas
27. november 2009
Seltskonnatantsu ja inglise keele kursused Juuru rahvamajas...

Töötute ravikindlustus
27. november 2009
Inimesed, kes on jäänud tööta, pöörduvad tihti haigekassasse küsimusega, mis saab nende ravikindlustusest...

Valla üldplaneeringu avalik väljapanek
25. november 2009
Juuru Vallavalitsus korraldab 30.11.2009-28.12.2009 üldplaneeringu avaliku väljapaneku

Valla arengukomisjoni asutamiskoosolek
16. november 2009
25. novembril 2009. aastal kell 19 toimub Juuru Rahvamajas Juuru valla arengukomisjoni asutamiskoosolek...

Vallavolikogu 19.11.2009 istung
16. november 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Kredex pakub korterelamutele energiaauditi toetust
11. november 2009
Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav toetus võimaldab korteri- ja hooneühistutel või korteriomanike ühisustel taotleda toetust energiaauditite ja ehitise ekspertiiside ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide koostamiseks...

Suitsuandur tuleb omanikul endal korras hoida
10. november 2009
Suitsuandur tuleb inimesel endal hooldada ja korras hoida, sarnaselt muule kodu sisustustusele. Päästeteenistus on infoandja, miks on suitsuandur vajalik ning kuhu ja kuidas see paigaldada...

Suitsuanduritest kurtidele ja vaegkuuljatele
10. november 2009
Alates 1. juulist 2009 on igas elamus või korteris kohustuslik vähemalt üks tulekahjusignalisatsiooniandur. Normkuulmisega inimestele on saadaval vajalikud helisignaaliga suitsuandurid maksumusega 100-250 krooni. Kuulmispuudega inimesi aga need ei rahulda...

Uudiskirjandus Juuru Raamatukogus
10. november 2009
Juuru Raamatukogus ootavad lugejaid uued raamatud...

Volikogu valimistest
10. november 2009
Valimiskomisjon tänab kõiki vallaelanikke, kes andsid oma hääle volikogu valimistel. Valimisnimekirjas oli valijaid 1264 ning hääletamas käis 779 valijat, mis on 61,62% valijate arvust (maakonna keskmine 55,68%)...

Meie Kodu detailplaneeringu kehtestamine
10. november 2009
Juuru Vallavolikogu kehtestas 15.10.2009 otsusega nr 208 üldplaneeringut muutva Meie Kodu detailplaneeringu...

Juuru kultuuri- ja spordipargi detailplaneeringu avalik väljapanek
03. november 2009
Juuru Vallavalitsus korraldab 06.11.2009-19.11.2009 Juuru alevikus jätkuvalt riigi omandis oleval maal asuva Juuru kultuuri- ja spordipargi detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas ja Juuru raamatukogus...

Muudatused seoses õpilastranspordiga
03. november 2009
Vallavalitsusele laekus ühisavaldus lapsevanematelt palvega ümber korraldada õpilastransport Mahtra ausamba ja Atla tee bussipeatuse lähikonnas elavatele õpilastele, kelle koolitee õpilaste bussiga sõites kujuneb tunniajaseks...

Kristiina Ehini luuleõhtu Rapla Keskraamatukogus
28. oktoober 2009
Neljapäeval, 29. oktoobril kell 17.30 toimub Rapla Keskraamatukogus Kristiina Ehini luuleõhtu „Õnn, mu õunapõskne õde”.

Enampakkumine
28. oktoober 2009
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Hõreda külas maja nr 4 krt 1 korteriomandi (2-toaline korter)...

Volikogu liikmete registreerimine
22. oktoober 2009
22. oktoobril 2009. a registreeris Juuru valla valimiskomisjon vallavolikogu liikmeteks...

Kultuuripreemia Kultuuripärl kandidaatide esitamine maakonnas
21. oktoober 2009
Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia KULTUURIPÄRL kandidaatide esitamise Rapla maakonnas. Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis loomeinimeste erialast pühendumist maakonnas...

Alanud on registreerumine maakonna laulu- ja tantsupeole
20. oktoober 2009
Alanud on registreerumine Rapla maakonna laulu- ja tantsupeole „Veere, veere, päevakene…”...

Valimiste tulemused
19. oktoober 2009
Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel on avaldatud esialgsed valimistulemused...

Seikluspäev
19. oktoober 2009
Juuru ja Kaarma valla noorte seikluspäev ehk 2. sõpruskohtumine Läänemaal Roosta puhkekülas...

Hajaasustuse elektriprogrammi II taotlusvoor
14. oktoober 2009
Hajaasustuse elektriprogrammi II taotlusvoor on avatud. Uue ajakava kohaselt saavad elektrita majapidamistes elavad inimesed pöörduda võrguettevõtja poole liitumistaotluse esitamiseks 12.-26. oktoobrini 2009. a. Võrguettevõtja saadab taotlejale hiljemalt 30 päeva jooksul liitumispakkumise, kus tuuakse välja ka liitumistasu maksumus...

Vallavolikogu 15.10.2009 istung
14. oktoober 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. oktoobril 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Ühistegevuse toetamine Juuru valla eelarvest
05. oktoober 2009
Palume väljaspool vallavalitsuse haldusala tegutsevatel asutustel ja organisatsioonidel, s.h mittetulundusühingutel, sihtasutustel, külaseltsidel, seltsingutel ning üksikisikutel esitada taotlused 2010. aasta tegevustele toetuse saamiseks 1. novembriks 2009...

Vallavalitsus pakub invavahendeid
05. oktoober 2009
Juuru Vallavalitsus pakub invavahendeid – ratastoole, käimisraame, potitoole jne...

Atla Rahvaseltsi huvitava tegevuse päev
05. oktoober 2009
Alustame huvitava tegevuse päevaga kolmapäeval, 14. oktoobril kell 11.00–14.00 Juuru Gümnaasiumi kodunduse klassis. Esimeseks tegevuseks on rahvariide kirivöö valmistamine...

Koolileiva programm jätkub ka sel aastal
30. september 2009
Eesti Leivaliit jätkab ka käesoleval aastal koolileiva programmiga. Kolmandat aastat järjest saavad laste- ja õppeasutused koolileiba omahinnaga...

Kohanime määramine - volikogu otsuse eelnõu
29. september 2009
Juhindudes "Kohanimeseaduse" § 6 lg-st 8, avalikustab Juuru Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu...

Aasta linnu joonistusvõistlus
21. september 2009
Eesti Ornitoloogiaühing kuulutab kodukaku aasta raames välja aasta linnu joonistusvõistluse. Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga algab samas ka kakufolkloori kogumine...

Vallavolikogu 17.09.2009 istung
16. september 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Näitused Mahtra Talurahvamuuseumis
07. september 2009
Näitused ja lasteprogrammid Mahtra Talurahvamuuseumis...

Kursused Alu Rahvaõpistus
07. september 2009
Alu Rahvaõpistus (Keskkooli 1a, Raplas) toimuvad 2009. a II poolaastal järgmised kursused...

Õpilasliini sõiduplaan
07. september 2009
Õpilasliini sõiduplaan 2009/2010. õppeaastal...

Mittetulundusühenduste baaskoolitus
07. september 2009
23., 24. ja 30. septembril 2009. a kell 10.00-16.00 Rapla maavalitsuse saalis...

Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
04. september 2009
Juuru Vallavalitsus paneb alates 1. septembrist kuni 1. oktoobrini 2009. a avalikuks tutvumiseks välja valla vabade põllumajandusmaatükkide plaani ja registreerimislehe põllumaa kasutusvaldusesse andmiseks...

Tasuta kursused Kehtna MTK-s
31. august 2009
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsub osalema Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames toimuvatele tasuta kursustele...

Dokumentide vastuvõtt Mainori Kõrgkoolis
24. august 2009
Mainori Kõrgkooli Rapla õppekeskuses dokumentide vastuvõtt kuni 28. augustini 2009...

Valimiskomisjoni asukoha määramine
21. august 2009
Juuru Vallavalitsuse 12. augusti 2009. a määrusega nr 12 määrati Juuru valla valimiskomisjoni asukohaks vallavalitsuse kantselei aadressil Veski 1, Juuru alevik...

Juuru valla valimiskomisjoni otsused
21. august 2009
Juuru valla valimiskomisjoni 17. augusti 2009. a otsustega valiti komisjonile aseesimees ja määrati komisjoni tööaeg...

Kehtestati Mäeõue detailplaneering
11. august 2009
Juuru Vallavalitsus kehtestas 31. juuli 2009. a korraldusega nr 324 Järlepa külas asuva Mäeõue kinnistu detailplaneeringu...

Lageda kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
11. august 2009
Juuru Vallavalitsus korraldab 17.-30. augustini 2009. a Härgla külas asuva Lageda kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas ja Härgla raamatukogus...

DVD Juuru VII kihelkonnapäevadest
03. august 2009
Jaak Kadarikul on valminud 32 min pikkune ülevaatlik film (DVD) Juuru VII kihelkonnapäevadest, Atla päevast...

Tasuta arvutiõpe (tabelitöötlus)
30. juuli 2009
Alates juunist pakub eTraining OÜ MS Excel 2007 baasil tabelitöötluse arvutiõppeprogrammi kõigile tasuta...

Tasuta arvuti- ja ID-kaardi koolitused
30. juuli 2009
Vaata Maailma SA, kes sai mõned aastad tagasi tuntuks suure tasuta koolitusprojektiga Vaata Maailma, on nüüd käivitanud uue sarnase projekti "Ole kaasas"...

"Uku Masing 100" ettevõtmised augustis 2009
30. juuli 2009
Projekti „Uku Masing 100“ raames korraldatavad ettevõtmised Raplamaal augustis 2009...

Kuidas hoiduda eksimisest metsas ja kuidas käituda eksimise korral
30. juuli 2009
Igal aastal on metsaannid inimesi metsa korjeretkele meelitanud ning sellega on aeg ajalt kaasnenud eksimised looduses. 2009. aasta ei ole teiste aastatega võrreldes erand. Juulikuus on meile metsa eksimisest teada antud neljal korral, tegemist on olnud eakate inimestega, ning politsei on teostanud maastikuotsinguid nende inimeste leidmiseks...

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.5 infopäevad
30. juuli 2009
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.5 „Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandvääruse andmine“ infopäevad maakondades...

LEADER Raplamaa organisatsioon kuulutab välja toetuste taotlusvoorud
28. juuli 2009
LEADER Raplamaa organisatsioon kuulutab välja taotlusvoorud toetustele meetmete „Mikroettevõtluse areng“ ja „Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine“ raames...

Muudatus vallavolikogu koosseisus
09. juuli 2009
Juuru valla valimiskomisjoni 09.07.2009 otsusega nr 1 loeti seoses püsiva elukoha muutusega lõppenuks Tiit Peedu volitused Juuru Vallavolikogu liikmena ning volikogu liikmeks määrati asendusliige Laine Oeselg valimisliidust Stabiilselt Arenev Vald...

Mäeõue detailplaneeringu avalikustamine
08. juuli 2009
Vastavalt Juuru Vallavalitsuse 09.06.2009 korraldusele nr 251 korraldab Juuru Vallavalitsus 16.–30. juulini 2009 Järlepa külas asuva Mäeõue kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas (Veski 1, Juuru alevik) ja OÜ Soval Teenus kontoris (Keskuse 9-8, Järlepa küla)...

Meie kodu detailplaneeringu avalikustamine
03. juuli 2009
Vastavalt Juuru Vallavolikogu 18.06.2009 otsusele nr 198 korraldab Juuru Vallavalitsus 6.–19. juulini 2009 Meie Kodu detailplaneeringu avaliku väljapaneku Juuru vallamajas (Veski 1, Juuru alevik). Kirjalike ettepanekute laekumisel toimub Juuru vallamajas 20. juulil 2009 kell 18.00 detailplaneeringu avalik arutelu...

Riigihange "Vedaja leidmine koolibussiliinidele"
02. juuli 2009
Juuru Vallavalitsus kuulutas 30.06.2009 välja riigihanke vedaja leidmiseks koolibussiliinidele...

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna muutmine
01. juuli 2009
Seoses käibemaksuseaduse muudatusega muutis Juuru Vallavalitsus 16. juuni 2009. a määrust nr 9 “Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine"...

Konkursid lasteaiaõpetajate ametikohtadele
26. juuni 2009
Järlepa Lasteaed-Algkool ja Juuru Lasteaed Sinilill kuulutavad välja konkursi...

Vallasekretäri notariaaltoimingutest
26. juuni 2009
6. mail võttis Riigikogu vastu „Notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse“, millega muudeti ka valla- ja linnasekretäri poolt teostatavate notariaaltoimingute loetelu...

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind
26. juuni 2009
Juuru Vallavalituse 16. juuni istungil kehtestati Juuru alevikus ja Järlepa külas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad...

Enampakkumine
26. juuni 2009
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Järlepa külas Keskuse 4-10 korteriomandi, Mahtra külas Uusmaja krt 3 korteriomandi ja Juuru alevikus Tallinna mnt 40-2 korteriomandi...

Vallavalitsuse hallatavate asutuste suvepuhkused
26. juuni 2009
Vallavalitsuse hallatavate asutuste suvepuhkused...

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahuldamine
26. juuni 2009
Juuru Vallavalitsuse 25. juuni 2009. a korraldusega nr 272 otsustati rahuldada...

Alates 1. juulist muutuvad pangabussi peatusajad
22. juuni 2009
Alates 1. juulist 2009 muutuvad pangabussi kellajad marsruudil Eidapere-Kehtna-Juuru-Kohila...

Keava 4. kodukandipäev
22. juuni 2009
Keava 4. kodukandipäev toimub 23. juunil 2009 kell 12.00...

Rapla maakonna XVIII suvemängud
04. juuni 2009
Suvemängud toimuvad 13. juunil 2009 algusega kell 10.00 Kaius. Orienteerumine 10. juunil Vardil, jalgrattakross ja laskmine 12. juunil Kaius...

Juuru valla üldplaneeringu KSH aruande avalikustamine
02. juuni 2009
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda Juuru Vallavalitsuses 8. juunist – 28. juunini, tööpäevadel kell 09.00-17.00 ning valla veebilehel www.juuru.ee...

Suvi tuleb doonoritelkidega
02. juuni 2009
Kolmandat suve järjest kogunevad mitmete Eesti linnade keskväljakutele paljud head inimesed, sest juunis ja augustis püstitavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ja Kaitsevägi doonoritelgid seitsmes linnas: Tallinnas, Keilas, Rakveres, Haapsalus, Narvas, Raplas ja Paides...

Lõpeb Vabadussõja võidusamba rajamiseks annetuste kogumine
15. mai 2009
31. mai on viimane päev, millal saab teha annetusi Vabadussõja võidusamba rajamiseks. Juunis annab SA Vabaduse monument kogutud annetused üle kaitseministeeriumile...

Metsaistikute pakkujate nimistu
15. mai 2009
Viimastel päevadel on avalikkuses olnud juttu metsaistikutest, mis taimetootjatel üle jäävad. Soovijad leiavad tänavu metsaistutusmaterjali pakkujate nimistu Keskkonnaameti kodulehelt...

Vallavolikogu 14.05.2009 istung
08. mai 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. mail 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Rapla maakonna XXIV memme-taadi suvepidu
08. mai 2009
Memme-taadi suvepidu ja käsitöölaat "Meil aiaäärne tänavas" 6. juunil 2009. a Kärus...

Raamatute soodusmüük Rapla Keskraamatukogus
07. mai 2009
Rapla Keskraamatukogus 13. mail kell 10-16 kirjastuste ”Varrak” ja ”Maalehe Raamat” raamatute soodusmüük...

Paberil valijakaardi asemel saab tellida e-teate
07. mai 2009
Riigiportaalis www.eesti.ee saab tellida e-valijakaardi. See tähendab, et valijakaart saadetakse paberi asemel e-posti teel ning tellimus jääb kehtima ka kõikideks järgmisteks
valimisteks...

Valimisjaoskondade moodustamine
07. mai 2009
Euroopa Parlamendi valimise, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise, rahvahääletuse ja Riigikogu valimise hääletamise korraldamiseks on Juuru Vallavalitsuse 13. märtsi määrusega nr 4 moodustatud kaks valimisjaoskonda...

Elektroonika- ja ohtlike jäätmete kogumisring
07. mai 2009
Laupäeval, 23. mail 2009. a on Juuru valla elanikel võimalus tasuta ära anda majapidamises kogunenud elektroonikajäätmed ja ohtlikud jäätmed: televiisorid, raadiod, külmkapid, pliidid, arvutid, värvid, õlid, autoakud, patareid, päevavalguslambid, kraadiklaasid, ravimid jne...

Tähelepanu, õpime!
07. mai 2009
Juba üle kümne aasta ärgitab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras leidma tublisid inimesi ja esitama neid aasta õppija tiitlile. Miks seda tarvis on ja kes see aasta õppija on?...

Kulu ei tohi põletada
07. mai 2009
Väljas tule tegemise kohta on kaks olulist reeglit: kulu ei tohi põletada ning lõket tuleb teha nii, et sellest tulekahju algust ei saaks...

Mahtra Talurahvamuuseumis maikuus
07. mai 2009
Mahtra Talurahvamuuseumi tegemised maikuus...

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud
07. mai 2009
Juuru Vallavalitsus annab teada, et 1. maist 2009. a algas hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Juuru vallas...

Gümnaasium ootab 1. klassi astujaid ja nende vanemaid 13. mail
07. mai 2009
E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium ootab sügisel 1. klassi tulevaid lapsi ja nende vanemaid algklasside majja kolmapäeval, 13. mail kell 14.00...

Esseekonkurss "Minu õpetaja"
07. mai 2009
Tallinna Ülikooli õpetajahariduse 90. aastapäeva tähistamise raames kuulutavad Tallinna Ülikool ja Lastekaitse Liidu Vanematekogu välja esseekonkursi "Minu õpetaja"...

Vallavolikogu 23.04.2009 istung
20. aprill 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. aprillil 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnast
15. aprill 2009
Seoses vallavolikogu liikmete ettepanekuga abonenttasu arvestamise aluste muutmiseks, tunnistati kehtetuks Juuru Vallavolikogu 20. novembri 2008. a määrus nr 89 „Juuru valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“...

Valminud on töö- ja koolitusportaal EDUKAS
15. aprill 2009
Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele, kuid ka kõik teised inimesed on oodatud...

Mälestuste konkurss „Balti kett 20“
15. aprill 2009
23. augustil 2009 möödub 20 aastat Balti ketist. Balti kett on sündmus, millega pea igal eestlasel on isiklik suhe – igaühel meist on midagi sellest rääkida, meil on sellest mälestusi ja juba ka mälestuste mälestusi...

Konkurss kalmistuvahi kohale
06. aprill 2009
Juuru Vallavalitsus võtab alates 2. maist 2009. a tööle 1,0 ametikohaga kalmistuvahi...

Konkurss muuseumi arendusdirektori amtikohale
03. aprill 2009
Mahtra Talurahvamuuseum kuulutas välja konkursi arendusdirektori ametikohale...

Teade teede sulgemise kohta
26. märts 2009
Seoses Kesk-Eesti rahvaralliga on liikluskorralduses kavas järgmised muudatused: Rapla maakond, Juuru vald, Juuru alevik, Tallinna mnt kilomeetrid 0-3 tavaliikluseks suletud 11.04.2009 kell 10.00 kuni 11.04.2009 kell 17.00. Juuru sissesõit Kose-poolsest ristmikust...

Peremehetute ehitiste hõivamise teade
26. märts 2009
Juuru Vallavalitsus teatab, et peremehetute ehitistena on arvele võtud Juuru vallas Lõiuse külas asuvad pumbamaja, puurkaev, veetrass, reoveetorustik, vaatluskaevud ning reovee kogumismahuti. Ehitiste viimane teadaolev omanik usaldusühing Härgla Omanikud on oma tegevuse lõpetanud...

Enampakkumine
25. märts 2009
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel kolm korteriomandit...

Noorte ja eakate ühisprojekt
23. märts 2009
Kutsume osalema noorte ja eakate ühisprojektis. Täpsemalt on sellest projektist juttu www.paikeselill.ee. Esimesed ühisettevõtmised on juba toimunud, aga kutsume projektist edaspidigi osa saama...

Raamatute soodusmüük Rapla Keskraamatukogus
13. märts 2009
Teisipäeval, 17. märtsil toimub Rapla Keskraamatukogus Eesti Entsüklopeediakirjastuse raamatute soodusmüük...

Vallavolikogu 19.03.2009 istung
13. märts 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. märtsil 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Kogume töötute lugusid
12. märts 2009
... Nii olemegi algatanud töötute lugude kogumise. Kui soovite, on Teil võimalus panna kirja kõik, mis südamel. Kuidas töötuks jäite, mida töötuna tunnete, kuidas Teie elu on muutunud, kuidas Teid on koheldud, kust olete leidnud, kust loodate leida abi...

Tere tulemast E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi eKooli!
12. märts 2009
Alates märtsikuust on E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium liitunud eKooliga. eKool on vahend, mis aitab õpetajatel, kooli juhtkonnal, õpilastel ja lapsevanematel saada ülevaadet õpilaste õppetööst ja arengust, planeerida tööd ning parandada omavahelist suhtlemist...

Siseministeerium avas haldusreformi ajaveebi
12. märts 2009
Alates teisipäevast, 10. märtsist saab haldusreformi alase infoga tutvuda siseministeeriumi poolt hallatavas ajaveebis
http://haldusreform2009.wordpress.com/...

Uku Masing 100
12. märts 2009
11. augustil 2009 täitub 100 aastat Uku Masingu sünnist...

Vallavolikogu 10.03.2009 istung
09. märts 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 10. märtsil 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Rakenduskõrgharidus puuetega inimestele
23. veebruar 2009
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames soovib Tallinna Tehnikakõrgkool projekti käivitumisel pakkuda puuetega inimestele rakenduskõrgharidust...

Noorte Kotkaste Rapla maleva lipu õnnistamine
19. veebruar 2009
Teisipäeval, 24. veebruaril õnnistatakse sisse Noorte Kotkaste Rapla maleva lipp iseseisvuspäeva jumalateenistuse käigus Rapla Maarja-Magdaleena kirikus algusega kell 11.00...

Konkurss „Maanaine ajas ja ruumis“
18. veebruar 2009
Selleks, et tunnustada eesti maanaisi ja nende tööd, kuulutas Eesti Põllumajandusmuuseum 2008. a välja konkursi „Maanaine ajas ja ruumis“, kuhu on oodatud kandideerima nii üksikkandidaadid kui ka maanaiste seltside esindajad. Kogutud materjali põhjal valitakse 2009. aasta emadepäeval aasta maanaine...

Juuru valla üldplaneeringu KSH programmi avalikustamine
18. veebruar 2009
Juuru valla üldplaneeringu eesmärgiks on määratleda valla arengusuundade ruumilised lahendused ning määrata maakasutus- ja ehitustingimused valla territooriumil. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava üldplaneeringuga kavandatavate tegevustega...

Leitud koer
05. veebruar 2009
3. veebruaril 2009. a leiti Vankse külast Juuru valla ja Rapla valla piirilt koer...

Fotonäitus “Meenutusi Mahtrast”
04. veebruar 2009
20. jaanuaril avati Mahtra Talurahvamuuseumis maakonnalehe Nädaline fotograafi Arvo Kuldkepi fotonäitus Mahtra sõja 150. aastapäeva teemadel...

Ants Kruusimägi 100
04. veebruar 2009
17. aprillil tähistame Ants Kruusimägi 100. sünniaastapäeva. Ants Kruusimägi oli Juuru kooli kauaaegne emakeele ja kirjanduse õpetaja, kes õhutas lapsi mälestusi ja legende koguma...

Soodustuusikud noortelaagrisse
04. veebruar 2009
4. augustist kuni 12. augustini on lastel vanuses 7-14 aastat võimalus osa saada Valgemetsa Noortelaagrist...

Muutus konstaabli vastuvõtuaeg vallamajas
04. veebruar 2009
Rapla politseijaoskonna juhtivkonstaabel Elle Tikki, kelle tööpiirkonda Juuru vald kuulub, võtab Juuru vallamajas inimesi vastu teisipäeviti kell 12–13.

Turvavarustuse kasutamata jätmise karistused karmistusid
04. veebruar 2009
Liiklusturvalisus saab alguse liikluskultuurist, selle tagamisel on oluline iga liikleja panus. Vigastuste ja surmaga lõppenud liiklusõnnetuste peamiseks põhjuseks on turvavahendite madal kasutustase...

Stipendiumikonkurss UWC rahvusvahelistesse koolidesse
04. veebruar 2009
United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse. Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele ning sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid Itaalia, Norra ning Walesi kolledžitesse...

Gümnaasiumi vilistlaskogu koosolek
04. veebruar 2009
6. veebruaril toimub E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi vilistlaskogu koosolek, teemaks vilistlasõhtu korraldamine 13. märtsil...

Muutub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind
30. jaanuar 2009
Juuru Vallavalituse 13. jaanuari istungil kehtestati Juuru alevikus ja Järlepa külas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Hinna kujundamise aluseks on Juuru Vallavolikogu 20. novembri 2008. a määrus nr 79 “Juuru valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”...

Vallavolikogu 22.01.2009 istung
20. jaanuar 2009
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. jaanuaril 2009. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorude tähtajad
20. jaanuar 2009
LEADER programmi raames antavate Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorude tähtajad 2009. aastal...

Haigekassa kasutab rahvastikuregistri aadresse
13. jaanuar 2009
Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris olevaid põhielukoha aadresse. See tähendab seda, et kõik kirjad ja muud dokumendid saadab Haigekassa edaspidi inimese rahvastikuregistris märgitud aadressile. Oma aadressi muudatusest ei saa haigekassat enam eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest...

Muudatused keskkonnateenistuste metsanduse valdkonna töökorralduses
09. jaanuar 2009
Seoses ümberkorraldustega Keskkonnaministeeriumi haldusalas muutus keskkonnateenistuste metsanduse valdkonna töökorraldus...

Detailplaneeringu avalik väljapanek
07. jaanuar 2009
Juuru Vallavalitsus korraldab Juuru Vallavolikogu 18. detsembri 2008. a otsusega nr 171 vastu võetud Sepa ja Uue-Jaagu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Vabadussõja relvarahu mälestuspäev
02. jaanuar 2009
Mälestame Vabadussõja ohvreid...

Hambaravihüvitisest
02. jaanuar 2009
1. jaanuarist 2009 muutus ravikindlustuse seadus, mille kohaselt ei saa osutatud hambaraviteenuse eest hüvitist enam kõik üle 19-aastased isikud...

Muutub pangabussi graafik
31. detsember 2008
Pangabussi graafik muutub alates 19. jaanuarist 2009...

Joogatunnid Juuru rahvamajas
28. detsember 2008
Tähelepanu, joogahuvilised! Uuest aastast võimalus osaleda Arne Lauri joogatundides...

Vallavolikogu 18.12.2008 istung
17. detsember 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. detsembril 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Teade teede sulgemise kohta
12. detsember 2008
Autospordivõistluse „Juuru jõulusprint 2008“ toimumise korral suletakse Juuru alevikus teed marsuudil Juuru kardirada - Tallinna mnt (koolimajast kuni Ausi taluni) 27. detsembril 2008. a kell 9.30-16.00. Juuru sissesõit toimub ainult Kaiu poolsest teeristist...

Raamatumüügid Rapla Keskraamatukogus
03. detsember 2008
Raamatumüügid Rapla Keskraamatukogus 8. ja 10. detsembril ning "Päev kodupaiga raamatuga" 10 detsembril...

Talvine teedehooldus Juuru vallas
21. november 2008
Vallal on selle aasta 1. aprillist kehtiv 3-aastane teehooldusleping Speedline Baltic OÜ-ga...

Vallavolikogu 20.11.2008 istung
17. november 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. novembril 2008. a algusega kell 14.00 E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumis...

Konkurss raamatupidaja-kassapidaja ametikohale
27. oktoober 2008
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja-kassapidaja 0,75 ametikoha täitmiseks...

Hajaasustuse veeprogammist
21. oktoober 2008
Juuru Vallavalitsuse 14. oktoobri 2008. a korraldusega nr 265 “Hajaasustuse veeprogrammist toetuse taotlejate taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine” otsustati anda toetust veesüsteemi rajamiseks järgmistele taotlejatele...

Vallavolikogu istung
15. oktoober 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. oktoobril 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Enampakkumine - korter Juurus
14. oktoober 2008
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Juuru alevikus Tallinna mnt 40-2 asuva korteriomandi (2-toaline korter) alghinnaga 42 800 krooni...

Soome-ugri hõimupäevad Raplamaal
14. oktoober 2008
Sel aastal toimuvad hõimupäevade üritused Rapla maakonnas 17. ja 18. oktoobril ja külla on kutsutud Mordva ansambel TOORAMA. Mordvamaa ja ansambliga tutvumiseks on võimalik tulla kaasa elama nende esinemistele erinevates maakonna koolides...

Noored sõidavad Tartusse
13. oktoober 2008
Lähme Tartusse - Taskusse, Aura veekeskusesse, 4D kinno või uisutama! Tule veeda üks tore vaheajapäev Tartus kolmapäeval, 29. oktoobril...

Metsanurga kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
03. oktoober 2008
Juuru Vallavalitsus korraldab 23. septembril 2008 vastuvõetud Metsanurga kinnistu (24005:003:0096) detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Suitsuandurite paigaldamine
03. oktoober 2008
Teatame, et eakatele (1926. a ja varem sündinud) tuleb päästeamet suitsuandureid paigaldama 16. oktoobril...

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi
03. oktoober 2008
Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi, mille eesmärgiks on kaasata kodanikeühendusi leidmaks ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja optimaalsemate ressurssidega läbi viia päästeala ennetustöö tegevusi...

Hansapanga noorteprojektide konkurss
03. oktoober 2008

Teabesari "Religioon ja mina"
03. oktoober 2008
Oktoober-detsember 2008...

Ajalooalaste uurimistööde võistlus „Minu Eesti“
03. oktoober 2008
Uue kooliaasta alguse puhul kuulutas president Toomas Hendrik Ilves välja ajalooalaste uurimistööde võistluse “Minu Eesti”...

Harjumaa Muuseum kuulutab välja fotokonkursi “Eramaa!”
03. oktoober 2008
Konkursile ootame fotosid tähelepanuväärsetest eramaa tähistamise viisidest. Olgu siis tegu omapärase teksti või asukohaga siltide, märkide, piirdeaedade või millega iganes...

Kasutatud patareide ja akude äraandmine lihtsustub
03. oktoober 2008
Eesti Vabariigi Valitsuse 26. septembril jõustunud määruse järgi peavad kõik jaemüüjad, kes müüvad patareisid ja akusid, võtma neid kasutatult ka tagasi. Käivitub Eesti Patareide ja Akude Tagasivõtusüsteem ehk EPAT...

Noorte leiutajate konkurss
01. oktoober 2008
Alanud on 2008. aasta noorte leiutajate konkurss „Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks“. Konkursile esitatav leiutis olema päriselus nii väike, et mahub A4 paberile. Näiteks on sellised leiutised kirjaklamber, ukselink, piimapakk, prillid jne. Pisiasi võib olla ka mõne juba olemasoleva eseme uuendus...

Konkurss Domus Dorpatensise stipendiumile
30. september 2008
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutab välja stipendiumikonkursi Domus Dorpatensise stipendiumile. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist...

Täiskasvanute tööalased koolituskursused arvutiõppe valdkonnas
15. september 2008
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool kutsub osalema Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” raames toimuvatele tasuta täiskasvanute tööalastele koolituskursustele arvutiõppe valdkonnas...

Õpilaste loovtööde konkurss „Söögivahetund“
15. september 2008
Tervise Arengu Instituut kuulutab juba teist aastat välja õpilaste loovtööde konkursi „SÖÖGIVAHETUND“, mille sisu peab vastama teemale „Mis on minu jaoks koolilõuna juures oluline?“...

Vallavolikogu istung
15. september 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. septembril 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas...

Juuru noorteklubi ootab uusi liikmeid
08. september 2008
Juuru noorteklubi Noored Juured jätkab oma tegevust ka uuel hooajal. Kooliaasta alguse puhul saab septembris noorteklubiga liituda sisseastumismaksuta!

Juuru aleviku kanalisatsioon on rekonstrueeritud
05. september 2008
15. septembril 2008. a kell 14 toimub Juuru uue reoveepuhasti avamine...

Maaelutoetuste infopäevad
15. august 2008
Harju Taluliit korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel infopäevad teemal "MAK 2007–2013 I telje alt rakenduvad maaelutoetused" alameede 1.4.1 (investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamisse), alameede 1.4.2 (investeeringud loomakasvatusehitistesse) ja alameede 1.2 (noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine)...

Riigihange “Vedaja leidmine koolibussiliinidele”
28. juuli 2008
Juuru Vallavalitsus kuulutas 21. juulil 2008. a välja avatud pakkumisega riigihanke “Vedaja leidmine koolibussiliinidele” (hanke viitenumber 107484), mille eesmärgiks on leida Juuru valla koolibussiliinidele veoteenuse osutaja perioodiks 01.09.2008–31.08.2011...

Raplamaa ettevõtjate tunnustamisõhtu ja suvepäevad
25. juuli 2008
Tunnustamisõhtu "Raplamaa parim ettevõtja" 15. augustil kl 17 Eidapere mõisas ja mõisapargis. Raplamaa ettevõtjate suvepäevad "Transiit vabaks" 16. ja 17. augustil...

RAEK kodanikeühenduste suvekool
25. juuli 2008
1. ja 2. augustil ootab aktiivseid mittetulundussektori inimesi kaks harivat, kaasahaaravat ja elamusliku päeva teemal "Eduka meeskonna saladused"...

Leib on talu peremees
22. juuli 2008
Austatud leivaküpsetajad Eestimaa taludes! Kuigi poeriiulid on täis erinevaid leivasorte, püsib leivaküpsetamise traditsioon taludes edasi. Iga perenaine teeb leiba isemoodi. Leiva kodune maitse on väärtus, mida hindavad nii noored kui vanad...

Vallavolikogu erakorraline istung
20. juuli 2008
Juuru Vallavolikogu erakorraline istung toimub teisipäeval, 22. juulil 2008. a algusega kell 08.15 Juuru vallamajas...

Flamenkopidu "Feria 2008" Kohilas
16. juuli 2008
10. augustil algusega kell 14.00 toimub Kohilas Tohisoo mõisapargis kolmas Eesti suurim flamenkopidu koos meeleoluka rongkäigu, värviküllase programmi ja tõeliste Andaluusia flamenkoartistidega...

Noortelaager Saaremaal
14. juuli 2008
Kaarma, Koeru, Juuru ja Albu noorte ühislaager Saaremaal 1.-3. augustini 2008. a.

Fotokonkurss "Üks riik - 121 rahvust"
11. juuli 2008
Minister Urve Palo büroo koos üleriigilise integratsiooniprojektiga Minu Riik kuulutavad "Eesti vabariik 90" ürituste raames välja fotokonkursi "Üks riik - 121 rahvust", millest kutsutakse osa võtma kõiki...

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor avatud
11. juuli 2008
Rapla Maavalitsus annab teada, et 1. juulist 2008. a algas Hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Märjamaa, Rapla ja Vigala vallas...

Juuru Raamatukogu 17. juunist 7. juulini suletud
17. juuni 2008
Juuru Raamatukogu on töötaja puhkuse tõttu 17. juunist 7. juulini suletud.

Tutvumisreis maakonna noortekeskustesse
16. juuni 2008
Läheme tutvume Raplamaa noortekeskustega ja teeme veel midagi huvitavat 17. ja 18. juunil...

Vallavolikogu 19.06.2008 istung
14. juuni 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. juunil 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Konkurss ehitus- ja planeeringuspetsialisti ametikohale
11. juuni 2008
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitus- ja planeeringuspetsialisti ametikoha täitmiseks...

Atla küla projekt arendaja pilgu läbi
27. mai 2008
Oxford grupp soovib kohalike elanikega jagada oma nägemust Juuru valda Atla külla planeeritavast mitmekülgsest kvaliteetsest rohelisest elukeskkonnast...

Järlepa järve ujumis- ja paadisilla ehitamine
27. mai 2008
PRIA otsustas toetada Järlepa järve ujumis- ja paadisilla ehitamist 150 257 krooniga. Sild läheb maksma 166 953 krooni. Omaosalus on 16 696 krooni, millest Järlepa Kodukultuuri Seltsil on olemas juba 12 433 krooni. Puudu on 4263 krooni...

Avalik konkurss korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks
27. mai 2008
Kohila Vallavalitsus ja Juuru Vallavalitsus kuulutavad välja avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks Kohila ja Juuru valla jäätmepiirkonnas...

Elektroonika- ja ohtlike jäätmete kogumisring
27. mai 2008
Laupäeval, 7. juunil 2008. a on Juuru valla elanikel võimalus tasuta ära anda oma majapidamises kogunenud elektroonikajäätmed ja ohtlikud jäätmed: televiisorid, raadiod, külmkapid, pliidid, ahjud, arvutid, vanad värvid, õlid, autoakud, patareid, päevavalguslambid, kraadiklaasid, ravimid jne...

Vallavolikogu istung
09. mai 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. mail 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Vallavalitsusel uued telefoninumbrid
30. aprill 2008
Alates 29. aprillist 2008 on Juuru Vallavalitsusel uued telefoninumbrid (esialgu jäävad paralleelselt kasutusele ka vanad numbrid).

Konkurss rahvamaja juhataja ametikohale
30. aprill 2008
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Juuru Rahvamaja (aadress: Tallinna mnt. 27, Juuru alevik, 79401 Raplamaa) juhataja vaba ametikoha täitmiseks.

Teeme ära 2008
30. aprill 2008
3. mail toimub koristuskampaania Teeme ära 2008

Rapla Keskraamatukogu teatab
23. aprill 2008
Tulemas: Ly, Kristiina ja Andres Ehini luuleõhtu "Ring" ja kirjastuse Varrak raamatute soodusmüük

Eesti Spordimuuseum kogub kettaid
16. aprill 2008
Eesti Spordimuuseumis avab jaanipäeva paiku uksed meie kergejõustiku tänasele paraadalale – kettaheitele – pühendatud näitus. Näituse paremaks õnnestumiseks vajatakse muuseumis spordisõprade abi...

Piilupardi mängutuba Raplas ootab lapsi mängima
16. aprill 2008
Piilupardi Mängutoas võivad suured tunda end väikestena ja väikesed suurtena. Selleks on Raplas, Viljandi mnt 3 2. korrusel võimalusi mitmeid – tulla lapsega mängima, tuua laps lastehoidu või pidada sünnipäeva...

Detailplaneeringu KSH aruande avalikustamine
14. aprill 2008
Juuru vallas Atla külas Sepa ja Uue-Jaagu katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest

Vallavolikogu istung
11. aprill 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. aprillil 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Kulu põletamine on keelatud
02. aprill 2008
Kui varasemalt oli kahe nädala jooksul pärast lume sulamist lubatud kulu põletada, siis alates möödunud aastast on pärast lume sulamist kulu põletamine täiesti keelatud. Sellise regulatsiooni on tinginud inimeste arutu käitumine, kus maa niitmise asemel pisteti heinapõld kevadel hoopis põlema...

Juuru Gümnaasium ootab sügisel I klassi tulevaid lapsi koolimajja
02. aprill 2008
E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium ootab sügisel I klassi tulevaid lapsi vanematega teisipäeval, 29. aprillil kell 16.00 algklasside majja.

Käsitööringide õppepäev
01. aprill 2008
Käsitööringide õppepäev 13. aprillil kell 11-15 Rapla Kultuurikeskuses. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu aastateema 2008 - tikkimine...

Raamatumüük Rapla Keskraamatukogus
20. märts 2008
Kirjastus "Maalehe Raamat" tutvustab ja müüb raamatuid 26. märtsil kell 11-16 Rapla Keskraamatukogus.

Vallavolikogu istung
14. märts 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. märtsil 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Loeme koos „Mahtra sõda“!
11. märts 2008
Tänavu juunis möödub 150 aastat Mahtra sõjast, sündmusest, mille kaudu teab meid terve Eesti. Oma esiisade tarmukuse kõrval võlgneme selle tuntuse eest kindlasti tänu Eduard Vilde ajaloolisele romaanile "Mahtra sõda", mille 12. trükk ilmus kirjastuselt SE&JS möödunud aasta lõpul...

Päästeteemaline jutuvõistlus
11. märts 2008
Päästeamet ja Lääne-Eesti Päästekeskus kuulutavad välja loominguvõistluse, mille eesmärk on arutleda tuleohutuse teemadel ja populariseerida päästetöötaja elukutset ning sellele omaseid väärtusi...

Raplamaa Õpilasmaleva teabepäev
11. märts 2008
Raplamaa Õpilasmalev ootab huvilisi teabepäevale, mis toimub esmaspäeval, 17. märtsil kell 12.00–15.00 Rapla Maavalitsuse maja II korruse saalis

Näitus "Eesti Vabariik 90"
22. veebruar 2008
Juuru Raamatukogus avatud sarinäitus "Eesti Vabariik 90"

Vallavolikogu istung
21. veebruar 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Valla arengukava 2008-2015 eelnõu
24. jaanuar 2008
Juuru valla arengukava 2008-2015 eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud.

Algab IX Nukitsa konkurss
14. jaanuar 2008
Konkursi eesmärk on jõuda selgusele, kes on:
- kahe viimase aasta parim eesti lastekirjanik;
- kahe viimase aasta parim eesti lasteraamatuillustraator.

Vallavolikogu istung
14. jaanuar 2008
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. jaanuaril 2008. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Jäätmekäitlusest Juuru vallas
31. detsember 2007
Palju kõneainet ja segadust on tekitanud viimasel ajal kirjutatud ja räägitud jäätmete sorteerimise teema. Vallavalitsuse keskkonna- ja maaspetsialist Tõnis Kundla annab ülevaate, kuidas hakkab toimuma jäätmekäitlus Juuru vallas alates 1. jaanuarist 2008. aastal.

Parimate sportlaste valimine
21. detsember 2007
Valla parimate sportlaste kandidaate saab vallavalitsusele esitada 18. jaanuarini.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
21. detsember 2007
Atla külas asuvate Sepa ja Uue-Jaagu kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise II variandi avalik väljapanek.

Vallavolikogu istung
18. detsember 2007
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2007. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

EL struktuuritoetuste infopäev
28. november 2007
Rahandusministeerium korraldab EL struktuuritoetuste rahastamisperioodi (2007-2013) toetusvõimalusi tutvustavad infopäevad.

Piilupardi mängutuba Raplas ootab lapsi mängima
28. november 2007
Mängutuba pakub lastevanematele võimaluse minna oma pisikeste põnnidega erinevate mänguasjadega mängima.

Taliteenistus vallateedel
28. november 2007
Vallateedel teostavad lumetõrjet FIE Rein Tommingas ja Speedline Baltic OÜ

Vallavolikogu 22. novembri istung
18. november 2007
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. novembril 2007. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Müüakse Side tn 4 kinnistu Juuru alevikus
09. november 2007
EELK Juuru Mihkli Kogudus müüb avalikul suulisel enampakkumisel kinnistu koos sellel asuva hoonega asukohaga Side tn 4, Juuru alevik, Juuru vald, Raplamaa.

Konkurss muuseumi arendusdirektori ametikohale
07. november 2007
Mahtra Talurahvamuuseum kuulutab välja konkursi muuseumi arendusdirektori vaba ametikoha täitmiseks.

Taliteenistus valla teedel
05. november 2007
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise valla teedel taliteenistuse korraldamiseks

Noorteõhtud
05. november 2007
Klubi “Noored Juured” plaanib rahvamajas korraldada noorteõhtuid ning ootab ettepanekuid, mida ja kuidas teha.

Kandidaatide esitamine Juuru valla preemiate määramiseks
05. november 2007
Kandidaate Juuru valla elutöö preemiale, sotsiaaltöö preemiale, haridustöö preemiale, kultuuripreemiale, spordipreemiale oodatakse vallavalitsuses 1. detsembriks.

Hange Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse projekteerija leidmiseks
01. november 2007
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja lihtsustatud menetlusega hanke Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse projekteerimistööde teostaja leidmiseks...

MTÜ Juuru Spordiklubi lõpetab tegevuse
29. oktoober 2007
Juuru Spordiklubi liikmete üldkoosolek otsustas lõpetada MTÜ Juuru Spordiklubi tegevuse 31. detsembrist 2007. a.

Esseekonkurss "Mitmetähenduslik Mahtra"
24. oktoober 2007
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kuulutas välja õpilaste esseekonkursi Mahtra sõja ainetel.

Leitud kass
22. oktoober 2007
Juuru töökoja juurde on tulnud valge kodukass.

Kutse seikluspäevale
22. oktoober 2007
Juuru seiklusring ja Noorteklubi Noored Juured kutsuvad kõiki seikluspäevale Tallinnasse.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu
22. oktoober 2007
Arendusprojekti "J2" eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esialgsete tulemuste avalik välapanek toimub 30.10-12.11.2007 ja avalik arutelu 13.11.2007 Juuru vallamajas.

Vallavolikogu 18. oktoobri istung
14. oktoober 2007
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. oktoobril 2007. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Konkurss sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale
03. oktoober 2007
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale.

Enampakkumine
01. oktoober 2007
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Pirgu külas asuva Viinavabriku kinnistu

2009. aastast muutub suitsuandur igas majapidamises kohustuslikuks
27. september 2007
2009. aasta juulist peab igas majapidamises olema vähemalt üks suitsuandur, suitsuandur igas toas annab lisakaitse.

Maakonnamuuseum annab teada
27. september 2007
Maakonnamuuseum kuulutab välja nii sõjaeelse iseseisvusaja kui ka taasiseseisvumisajaga seotud esemete, fotode, dokumentide ja mälestuste kogumise ning kodulooliste kaastööde konkursi ja mini-uuringute konkursi õpilastele.

Lahtiste uste päev Rapla politseijaoskonnas
24. september 2007
Raplamaa noori oodatakse tutvuma politseinikuks õppimise võimaluste ja politseitööga Lääne politseis.

Vallavolikogu 20. septembri istung
14. september 2007
Juuru Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. septembril 2007. a algusega kell 14.00 Juuru vallamajas.

Raplamaa Partnerluskogu logo ideekonkurss
12. september 2007
Raplamaa Partnerluskogu, Euroopa Liidu maaelu arengupoliitika LEADER elluviija Raplamaal kuulutab välja ideekonkursi logo leidmiseks.

Enampakkumine
04. september 2007
Juuru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Pirgu külas asuva Viinavabriku kinnistu

Õpilastele ja nende vanematele
29. august 2007
Kooliaasta alguses on õige aeg meelde tuletada, milliseid toetusi ja kompensatsioone on lapsevanematel võimalik taotleda.

Õpilasliini sõiduplaan
29. august 2007

Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla lõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise programm
27. august 2007
T-15 Tallinn-Rapla-Türi maantee Tagadi-Rapla lõigu (km 23,9-47,5) eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Konkurss sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale
30. juuli 2007
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale...

Rapla politseijaoskonna relvur puhkab
18. juuli 2007
Alates 20.07‑27.08.2007 on Rapla politseijaoskonna relvur Toivo Padjus puhkusel...

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine
13. juuli 2007
Juuru vallas Atla külas asuvate Sepa ja Uue-Jaagu katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

Stipendium ülikooliõpinguteks
29. juuni 2007
Ameerika Kaubanduskoda Eestis kuulutab välja stipendiumikonkursi õpinguteks stipendiaadi poolt valitud Eesti ülikoolis. Eesmärgiks on motiveerida piiratud majanduslike võimalustega, kuid andekaid noori omandama kõrgharidust...

Konkurss sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale
28. juuni 2007
Juuru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti ametikohale...

Ilmus juunikuu Juuru Valla Teataja
21. juuni 2007

Vallavolikogu 21. juuni istung
16. juuni 2007

Vee- ja kanalisatsiooniteenus Juuru ÜVK kasutajatele kallineb
07. juuni 2007
Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse kasutajaid ootab septembris ees hinnatõus...

Pühalepa vald otsib jaanitulele esinejaid ja müüjaid
07. juuni 2007

Side tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
16. mai 2007

Kodu tuleohutuks!
15. mai 2007

Vallavolikogu 17. mai istung
12. mai 2007

Konkurss Juuru Hooldekodu juhataja ametikohale
07. mai 2007

Rapla maavanem täiendas alkoholimüügi keeldu
03. mai 2007

Konkurss E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi direktori ametikohale
30. aprill 2007

"Vanapaber 2007" Järlepa Lasteaed-Algkoolis
30. aprill 2007

Muinasjutulaager Vihulas
30. aprill 2007

26. mail saab tasuta ära anda elektroonikajäätmeid
30. aprill 2007

Juuru kalmistule paigaldati kaks jäätmete konteinerit
30. aprill 2007

Alkohoolsete jookide jaemüügi õigus on peatatud 28. aprillist 3. maini
27. aprill 2007

Sügisel 1. klassi astujaid oodatakse kooliga tutvuma
23. aprill 2007

Vallavolikogu 18. aprilli istung
13. aprill 2007

Kulu põletamine on keelatud alates lumesulamisest
29. märts 2007

Juuru postkontori uued lahtiolekuajad
29. märts 2007

RMK ühendpuukool vajab töölisi
29. märts 2007

Tervisekilomeetrite kogumine
28. märts 2007

22. märtsil toimub vallavolikogu erakorraline istung
20. märts 2007

Konstaabli vastuvõtuaeg
16. märts 2007

15. märtsil toimub vallavolikogu istung
10. märts 2007

Vallavolikogu erakorraline istung
01. märts 2007

Maakonna talimängudelt seekord 6. koht
20. veebruar 2007

Juuru meeskond Eesti meister indiacas
20. veebruar 2007

Mälumängurid taas võidukad
20. veebruar 2007

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu vajab tegevjuhti
16. veebruar 2007

Juuru vald maakonna talimängudel ujumises kolmas
13. veebruar 2007

Vallavolikogu erakorraline istung
05. veebruar 2007

"Juuru valla jäätmekava 2007-2010" eelnõu
01. veebruar 2007

Riigikogu valimised
24. jaanuar 2007

Maakonna talimängud
19. jaanuar 2007

Vallavolikogu istung
16. jaanuar 2007

 
Vallahange "Vedaja leidmine koolibussiliinidele”
18. juuli 2011
Juuru Vallavalitsuse 5. juuli 2011. a korraldusega nr 235 otsustati välja...
Jagame EL toiduabi
14. juuli 2011
Juuru Vallavalitsus jagab Euroopa Liidu abina saabunud toiduaineid (nisujahu,...
Tasuta võlanõustamisteenus
05. juuli 2011
Raplamaal töötab võlanõustajana jurist Ülli Adamson, kes tänu Euroopa...
<< juuli >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juuru perepäev
27. august 2011
Väikekannelde meisterdamine
08. august 2011
Taimedega värvimine
06. august 2011